Sakset/Fra hofta

Olav Elgvin beklager seg over at mediene er begynt å omtale folk som islamkritikere i stedet for islamhatere. Det faller ham ikke inn at mediene kanskje har våknet og blitt edrue: Hvis folk som Olav Elgvin og Lars Gule får definere hvem som er islamhatere, vil det gradvis ødelegge enhver debatt.

Det er tydelig at det er dette som er Elgvins egentlige anliggende. Ikke forsvar for forurettede muslimer, men muligheten til å bruke rollen som forsvarer til å kunne veie og dømme andre.

At Evlgin til de grader savner at han ikke kan utdele hat-etiketter, sier noe om hans egne behov for å brennemerke og henge ut andre.

Ikke spesielt kristelig, ikke spesielt humant, ikke spesielt vennlig.

Men absolutt fariseisk: Takk, Herre, fordi jeg ikke er skapt som dem!

Det er riktig som Elgvin sier: Det har skjedd en påfallende endring i medienes omtale. Der de før var vulgære og nidkjære som Elgvin, er de nå mer dempet. Det tror jeg er en klok linje. Folk er ikke dumme. De ser utmerket forskjell på SIAN, NDL, Vigrid og Lars Hedegaard. Jeg tror også Elgvin gjør det. Jeg tror ikke han er dum. Men det er selvsagt bekvemt å kunne sette folk i gapestokk når det måtte passe, true med steile og hjul og endog skarpretting, hvis det skulle bli påkrevet.

Er det ikke disse truslene som er vanlige i de kulturer som Elgvin gjør seg til forsvarer for, med like bred penn som han dømmer andre? Det var denne trusselkulturen som rettet en pistol mot Lars Hedegaard på Frederiksberg tirsdag 5. februar.

Elgvins formelle fordømmelse av attentatet står ikke til troende. Snarere kan man si at han selv er en del av trusselkulturen.

Når mediene endelig viser tegn til å forstå at den type brennemerking ikke nødvendigvis bidrar til en god journalistikk, viser Elgvin hvem han er: Han savner å gå rundt med en sort kost han kan svine folk til med.

Det er typisk at han skreller vekk det individuelle ved 27-åringen på Lambertseter, detaljene som viser at dette er spesielle individer med en spesiell historie. Elgvin strømlinjeformer, og selekterer akkurat den detalj som han mener sier alt om Hedegaard.

Slik skapes assosiasjonsrekker som skal ha en dødelig kraft.

Når Elgvin presenterer dette som opprydding og sannhet, kan det ikke vekke annet enn kvalme.

I virkeligheten er det en frekkhet uten sidestykke. En mann er forsøkt drept, og Elgvin sier at han egentlig ikke er forskjellig fra en rabiat nazist.

Jeg synes vi skal merke oss Elgvins debattnivå.

 

 

http://www.aftenposten.no/meninger/Tore-Tvedt_-afrikaner-kritiker-7121880.html