Aftenposten/Oslo by skriver om alle parkeringsbøtene som ble skrevet ut i Oslo i fjor. 25 prosent av 190 000 parkeringsbøter ble skrevet ut på Frogner (Oslos vestkant.)

Hvorfor Frogner har så mange feilparkeringer forklares slik:

– Varierende trafikkforhold i bydelene virker inn på antall gebyrer. Hovedfokuset til Bymiljøetaten er de sentrumsnære områdene, blant annet fordi det er mange innbyggere, stor biltetthet, mye fremmedparkering, mange meter med vei og mange veikryss. Grunnen til at det blant annet skrives mer gebyr i bydel Frogner, er at det er et sentrumsnært boligområde med mange gater, mye parkering og spesielt mye kollektivtrafikk, sier Anne Sofie Durkis i Bymiljøetaten.

Frogner beskrives på en måte som ikke er helt ulik de mer multikulturelle områdene Tøyen, Grünerløkka og Grønland. Sentrumsnært boligområde, mange gater, mye parkering og trafikk.

Det er riktignok over år siden undertegnede flyttet fra Oslo, men det er vanskelig å erindre at områdene Tøyen, Grünerløkka og Grønland var preget av at biler var spesielt riktig parkert. Som myk trafikkant opplevde jeg ofte at biler var parkert både ute i gata, på fortau og i sykkelstien i Markveien.

Er det lov å tenke tanken at det medfører ubehageligheter når man skriver ut bøter til enkelte miljøer på Oslos østkant, og at dette også spiller inn på antall P-bøter?

Fra multikulurelle miljøer i Sverige vet vi at ansatte på kinoer, sykehus, brannmenn og postbud trenger beskyttelse på grunn av agressive mennesker. I Oslo har politiet opplevd steinkasting fra ungdom.

http://www.osloby.no/nyheter/Hver-fjerde-P-bot-havner-pa-Frogner-7094218.html