Nytt

Siv Jensen ønsker å vite hva innvandringen koster Norge. Hun vil at Statistisk Sentralbyrå utarbeider et innvandringsregnskap.

 

Frp-lederen vil ha en oversikt over hvor mye innvandrere koster den norske staten, skriver Dagsavisen.

– Altfor mange innvandrere ankommer Norge og havner rett i trygdefella, sier Jensen, som mener rapporter fra Statistisk sentralbyrå og det regjeringsoppnevnte Brochmann-utvalget viser at norsk innvandringspolitikk ikke er bærekraftig.

Frp-lederen gleder seg over at mange innvandrere jobber, men mener altfor mange ikke bidrar til å skape verdi i det norske samfunnet.

– Jeg mener vi må konsentrere oss mer om de som ikke kommer i jobb eller utdanning, men mottar penger fra Nav, sier hun.

Hun håper på støtte fra andre borgerlige partier ved et eventuelt regjeringsskifte. Men både Kristelig Folkeparti og Venstre avviser forslaget.

Høyres nestleder Jan Tore Sanner vil ikke kommentere saken overfor Dagsavisen. Første gang Frp lanserte ideen om innvandringsregnskap var under byrådsforhandlingene med Høyre i Oslo i 1996, men etter en lang politisk dragkamp ble planen nedstemt.

 

http://e24.no/makro-og-politikk/frp-boerster-stoev-av-innvandringsregnskap/20312597