Hovedårsaken til økt ulikhet og barne­fattigdom er innvandring, og hvis venstresiden hevder noe annet, går den rundt grøten, sier finansminister Siv Jensen (Frp) til VG i forbindelse med en ny stortingsmelding:

– Økningen i barne­fattig­dommen består nesten utelukkende av barn med to innvandrer­foreldre. Det er en erkjennelse som venstresiden må ta innover seg. Tallene lyver ikke: 85 prosent av økningen i barne­fattigdom er innvandrere og det er slik at halvparten av barn i innvandrer­familier lever i lavinntekts­familier, sier hun.

– Ap, spesielt SV, ja hele venstresiden lider av snillisme. Når bare hver tiende kvinne fra Somalia er i vanlig jobb, da forteller det om hvor mislykket integreringen har vært, sier hun og viser til tall fra Statistisk sentralbyrå: Bare 10 prosent av alle somaliske kvinner i Norge i alderen 15-74 år arbeider heltid og bare fem prosent av syriske kvinner.

– I 2017 gikk 56 prosent av sosial­hjelps­utbetalingene til innvandrere. Av all sosialhjelp til innvandrere i 2017 gikk 86 prosent til personer med bakgrunn fra Afrika og Asia. Dette betyr ikke at det er noe galt med dem, men viser at det er utrolig krevende å integrere folk som står uten den nødvendige kompetansen, sier Jensen.

Og dermed ringer alarm­klokkene hos opposisjonen: VM i ansvars­fraskrivelse, sier Anette Trettebergstuen (Ap), som anklager Frp for dårlig inkludering. Audun Lysbakken (SV) mener at elendigheten skyldes skatte­lettelser og usosiale kutt. Også to hijab-jenter VG treffer på gaten, er uenige med finans­ministeren.

Ved SSBs lokaler i Akersveien i Oslo, finansminister Siv Jensen, og NRKs lokaler på Marienlyst i Oslo. Frp-lederen skvises av institusjonene. Fotografier: Øyvind Thuestad, Frp og Mahlum / Wikimedia.

Men den vektigste opposisjonen kommer fra NRKs journalister Erlend Kinn, Lilla Sølhusvik og Johan B Sættem, som har innhentet en uttalelse fra SSB:

– Det stemmer ikke det Siv Jensen hevder om at det er innvandring som er hovedårsak til at ulikhetene øker i Norge. Hun tar feil, sier forsker i Statistisk sentralbyrå Rolf Aaberge.

Forskjellene har økt i snart tredve år, sier Aaberge, som peker på skattereformen av 1992, og forøvrig ikke snakker så høyt om den delen av finans­ministerens påstand som gjelder barne­fattigdom – som kanskje er den sosialt mest relevante formen for ulikhet.

– Den viktigste grunnen til økonomisk ulikhet er økningen i inntekten til de aller rikeste, sier Aaberge.

Problemet er bare at Aaberge møter seg selv i døra.

Jensen er nemlig ikke de første statsråden som hevder dette. «Innvandring er de facto den klart viktigste årsaken til veksten i familier med vedvarende lavinntekt», sa nærings­minister Torbjørn Røe Isaksen i desember.

Det avstedkom en faktasjekk hos faktisk.no, som såvidt vites kun ble gjengitt av VG og Document. Og blant ekspertene som ble innhentet, var den samme Aaberge:

Rolf Aaberge i SSB har forsket mye på inntekts­ulikhet og lavinntekt. Han forteller at en av de viktigste grunnene til økningen i inntekts­ulikheten i Norge er innvandringen fra fattige land.

– Innvandrere er i mindre grad i jobb. En viktig grunn er at de ikke har de nødvendige kvalifikasjonene, som språk og utdanning, sier Aaberge.

Men for noen kan det også skyldes kulturelle forskjeller og preferanser, ifølge Aaberge:

– Noen velger å ikke jobbe, og dette gjelder i større grad kvinner enn menn.

Når det gjelder påstanden om at innvandring er den klart viktigste årsaken til veksten i familier med vedvarende lavinntekt sier Aaberge:

– Statistikken til SSB inneholder ikke informasjon om hvor stor økningen i antall barne­familier i vedvarende fattigdom har vært. Derimot vet vi at antall barn som har innvandrer­bakgrunn utgjør en stor del av veksten i antall barn som lever i hushold med vedvarende lavinntekt i Norge, sier Aaberge.

Derfor mener Aaberge at Røe Isaksen kan ha rett i påstanden sin.

Det SSB-forskeren mente var meget mulig i desember, er altså i dag helt feil – ifølge samme person.

I den første versjonen av NRK-saken, som ble offentlig­gjort klokken 10:51, fikk da også finans­ministeren anledning til å peke på dette:

Påstandene til forskeren får Jensen til å riste på hodet.

– Økningen i ulikhet de siste 30 år er sammensatt, men det er ingen tvil om at antallet barn i lavinntekts­familier har økt grunnet innvandring. Det må venstresiden erkjenne, sier Jensen til NRK, og viser til en faktasjekk fra faktisk.no.

Dette sitatet forsvant ved en oppdatering NRK gjorde av saken mindre enn en time senere, men sporene etter Jensens ord var fremdeles å finne i medie­over­våknings­systemet Retriever (takk til en oppmerksom student):

Det er liten grunn til å tro noe annet enn at NRK-journalistene fjernet dette sitatet fordi det ville bli svært enkelt å oppdage Aaberges selvmotsigelse.

«Bak argumentasjonen til Aaberge ligger et avansert regnestykke», heter det hos NRK nå. Den får tro det den som vil. Det er vel snarere sannsynlig at han er politisk motivert, slik han formodentlig var det ved sitt frontalangrep på Erling Holmøy, som mer enn noen har informert den norske offentligheten om innvandringens reelle kostnader.

Saken er at Siv Jensen gjengir fakta, mens SSB møter seg selv i døra, og NRK forsøker å slette sporene etter nettopp det.

Det er altså en vanlig dag på jobben i det offisielle Norge, hvor vi er vitne til manglende etter­rettelighet og et politisk samrøre mellom to statlige organisasjoner. Den politiske ukulturen sitter i veggene. Kanskje de burde rives.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps-nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt oss-side.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂