Nytt

At Christine Meyers politiske overkjøring av SSB-ansatte støttes fullt ut på venstresiden er ingen bombe. Men nå går det over stokk og stein: SVs Kari Elisabeth Kaski insinuerer at Siv Jensen har forsøkt å styre forskningen i SSB. Hun utelukker ikke at kontrollkomiteen på Stortinget kan kobles inn:

– Dersom det er et forsøk på styring av forskning og statistikk, så er det en sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier Kaski til NTB.

– Det er på høy tid at Siv Jensen avklarer sitt syn på SSB og hvordan SSBs rolle i samfunnet skal være, sier Kaski.

– Dersom hun har grepet inn på en konkret sak – innvandringsregnskapet – er det svært alvorlig og en sak for Stortinget.

Dette er den samme Siv Jensen fra Frp, partiet som forgjeves har forsøkt å få ut noen tall om innvandringens konsekvenser fra SSB – i form av kriminalstatistikk og opprinnelsesland. Eller har alle glemt at SSB ikke ville gi fra seg oppdaterte tall da de ble bedt om det:

Frp fikk nei fra Statistisk sentralbyrå da de ba om kriminalstatistikk brutt ned på de kriminelles opprinnelsesland. 

SSB skyldte på kapasitet i drakampen om å få fakta på bordet. Frp ga til slutt opp å få disse tallene fra SSB.

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim mener det er «påfallende» at det er så vanskelig å få ut det han beskriver som vesentlig og nødvendig informasjon.

– Vi har fått det meste vi har bedt om fra SSB. Men når vi ba om kriminalstatistikk på landbakgrunn, stoppet det. Jeg skjønner at folk begynner å lure, sier Helgheim.

SVs Kari Elisabeth Kaski framholder at Jensens opptreden bidrar til å svekke tilliten til SSB.

Men det greier da SSB under Christine Meyers ledelse utmerket godt selv.