Menn har gjennom naturlig seleksjon blitt sjalu slik at de vokter over sine kvinner for å hindre dem å være utro slik at de ikke setter andre menns barn til verden. Dette kunne vi høre fra kriminalitetsforsker Vibeke Ottesen i NRK-programmet Ekko mandag formiddag. Og dermed kan man vel si at evolusjonsbiologien er sluppet til blant de «flinke guttene og jentene» i Ekko-redaksjonen, der intet emne og intet menneskelig ser ut til å være ukjent, dersom vi ser bort fra politisk ukorrekt innvandringskritikk. Der er tabuene kraftige og sterkt virksomme under et dekke av liberalisme og åpenhet.

Og at stengslene mot innvandringskritiske spørsmålsstillinger var fullt intakt også denne mandags formiddagen, ble klart demonstrert i Ekko-programmet. Forsker Ottesen kunne fortelle oss at både drap på kvinner og menn har gått ned i Norge i de siste 30 årene, men menns drap på sine kvinnelige partnere har ikke gått like mye ned som menns drap på menn. Det er samfunnsstrukturer som gjør at færre menn dreper menn i dag sammenlignet med tidligere. Den økte likestillingen i samfunnet har svekket konkurransen mellom menn, og det fører til færre drap dem imellom. Men denne kulturvariabelen virker ikke like sterkt mellom menn og kvinner, for i forhold til kvinner er menn mer styrt av den evolusjonsbetingede sjalusien, fikk vi vite.

Jeg skal ikke betvile evolusjonspsykologiske bidrag til kjønnsforskningen, men det spørs om ikke Ottesen og en av de mange mer eller mindre selvnytende og politisk korrekte programlederne i Ekko, Anne Synnevåg, i dette tilfellet burde ha sett på andre kulturelle variable enn likestilling. Ifølge programmet blir årlig mellom 6 og 12 kvinner drept av sine mannlige partnere i Norge. Tallene er å små at det ikke skulle være beheftet med særlige vansker å få oversikt over etnisitet og kulturell bakgrunn til både dem som dreper og dem som blir drept. Selv sitter jeg ikke på noen slik statistikk, men som vanlig avisleser er det ikke til å unngå å registrere at en god del av de kvinnedrapene, som begås i Norge, begås av menn fra sterkt mannsdominerte kulturer tilknyttet islam. En god del av volden mot kvinner begås også av menn fra islamske kulturer, men dessuten av etnisk norske menn som har hentet koner fra Asia.

Hadde forsker Ottesen og Synnevåg greid å hoste opp slike problemstillinger, er det ikke sikkert at de hadde vært nødt til å ty til evolusjonspsykologien for å kunne si noe fornuftig om det omhandlede emnet. Men den politiske korrektheten hindret nok engang de «flinke guttene og jentene» i Ekko til å kunne bidra med noe som helst til opplysningen av den norske middelklassen, som får sine fordommer bekreftet dag ut og dag inn i den politisk korrekte, avgiftsfinansierte statskanalen NRK Men det er jo som det skal være?