Nytt

Dagens tillyste støttemarkering for Israel blir en viktig prøvesten på om det eksisterer møte- og talefrihet for alle, eller om møtefriheten nå er utlevert til en bestemt gruppes forgodtbefinnende.

Hvis demoen møtes med, eller stanses med vold, vil det være politisk vold som bestemmer demonstrasjons og talefrihet på offentlig steder i Norge.

Støttedemoen for Israel begynner kl 1500. En time før begynner en propalestinsk demonstrasjon. Det er grunn til å frykte at denne vil marsjere til stedet der støttedemoen for Israel finner sted, en time senere. Dette blir så mye lettere nå som NRK kan opplyse at støttedemoen skal finne sted utenfor den israelske ambassade i Parkveien, rett bak Slottet. Arrangøren Med Israel for Fred, hadde forsøkt å holde stedet hemmelig.

Politiet vil sikkert være mannsterkt til stede, men det var de også under støttemarkeringen utenfor Stortinget 8. januar 2009, og det utartet til den rene pogromen.

 

 

Les også

-
-
-
-
-
-

Les også