Nytt

Med Israel for Fred arrangerer støttedemonstrasjon for Israel utenfor Stortinget søndag.

Under forrige store Gaza-krig, i 2008/2009, resulterte demonstrasjonen i en motdemonstrasjon som utviklet seg til den rene pogrom i Oslos gater. Den historien er delvis fortiet av mediene. At det mobiliseres til motdemonstrasjon også denne gang, må man gå ut fra. Om den skal få et voldelig forløpg er politiets og myndighetenes ansvar, men også mediene som har hisset opp stemningen mot Israel. Mediene burde være klare på om demonstrasjonsfriheten bare skal gjelde en part i en internasjonal konflikt, og om denne part skal ha rett til å bruke vold for å stanse den andre. Slik sett gjelder demonstrasjonen også norsk demokrati.

Søndag 10. august kl. 13.30 arrangerer Med Israel for fred (MIFF) støttemarkering for Israel utenfor Stortinget i Oslo.

Vær ute i god tid!

MIFF har fått overveldende positiv respons på støttemarkeringen, og vi venter mange hundre deltakere. Kom derfor gjerne 15-30 minutter før, slik at sikkerhetskontroll kan bli avviklet på en god måte. Les mer om sikkerhet nederst på siden.

Hjelp oss å med å invitere alle dine venner som kan være interessert! Ta med mange venner og kjente! Husk å ta med israelske flagg.

Talere

Foreløpig har vi følgende appellanter klare:

  • Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF), leder av Israels venner på Stortinget.
  • Stortingsrepresentant Kristian Norheim (FrP),  andre nestleder i Utenriks- og forsvarskomiteen og utenrikspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet.
  • Solveig Ghatso, styreleder i MIFF Vestfold – personlige opplevelser fra krigen.
  • Conrad Myrland, daglig leder MIFF.

Kom tilbake for mer informasjon om andre talere senere.

Vi samles under følgende tre paroler:

  • Det er riktig og viktig at Israel forsvarer sine innbyggere
  • Nei til terroren og islamismen til Hamas – som ødelegger livet til palestinerne i Gaza
  • Mediedekningen av Israel må bli rettferdig

 

http://www.miff.no/Moter/2014/08/04Komtilst%C3%B8ttemarkeringforIsraeliOslos%C3%B8ndag.htm

Les også

-
-
-
-
-
-

Les også