Feature

Et trist bilde av drepte barn i Gaza. Når man leser hva en palestinsk blogger skriver, undres man på hvor ansvaret ligger. Bloggeren Shahd Abusalama skriver at de er villig til å betale en hvilken som helst pris for å nå frihet og verdighet. Men med en slik innstilling, hvor mye frihet og verdighet vil det være igjen? Denne krisemaksimering og hensynsløshet overfor egne ofre gjør at verdensopinionen er reservert til den palestinske kampen. Slik har det vært i lang tid, og Hamas har bare aksentert denne reservasjonen. Mønsteret er for tydelig.

Palestinian blogger Shahd Abusalama posts a list of the names and ages of people killed from Israeli attacks on the Gaza strip. The list, arranged in chronological order, details the manner of death of each of the 84 deceased. It doesn’t differentiate between combatants and civilians.

“We’ll remain ready to pay any price for attaining of freedom and dignity,” writes Abusalama.