Sakset/Fra hofta

Det er ingen tvil om at vi står overfor en ny situasjon, hvor begivenhetene i Midtøsten har en direkte impact i vårt land på en måte vi aldri har opplevd. Ordet globalisering blir fattig. Samme dag som norske medier angriper Israel, blir tidligere terrorister tatt imot i UD. Det går ikke an å overse disse sammenhengene.

Hvordan møter man dem? Med kunnskap, ikke med motpropaganda. Propaganda hisser til hat. Kunnskap mobiliserer fornuft og forstand.

Det unike og fantastiske med den nye tidsalder er nettopp at mulighetene for å innhente informasjon er nærmest ubegrensede. Man må bare vite å vurdere kvaliteten.

Nettstedet http://www.arabwestreport.info/ virker umiddelbart seriøst. Her ligger daglige referater fra hva som står i arabiske aviser, med lenk til original. Her står hverdagshistorier om niqab-kledte damer som angriper utilslørte på t-banen i Kairo. Men også om topp-politikk. Som denne:

Dr. Yūsuf al-Qaradāwī, Chairman of the International Union of Muslim Scholars (IUMS), is delivering next Friday sermon at the Azhar for the first time, which will be attended by ministers and scholars of the Azhar, according to Shaykh Salāmah ‘Abd al-Qawī, the official spokesman for the awqāf (religious endowments) ministry, during a press conference. [Author Not Mentioned, ‘Aqīdatī, Nov. 13, p. 3] Read text in Arabic

Alle forstår at hva Brorskapet bestemmer seg for i Egypt vil bestemme om Midtøsten går mot fred eller krig. Det vil bli en krig med helt andre overtoner enn de foregående, med klare religiøse-millenaristiske-eksterministiske trekk. Å våge å se dette i tide har betydning også for vårt eget samfunn. Skal man plukke opp disse signalene må man følge med på detaljer. Det får man ikke fra norske medier. De enten ser ikke etter informasjonen, eller utelater den som for ubehagelig.

Document ber leserne om å delta i filtreringen av nyheter og bakgrunnsartikler. Vi får allerede mange tips. Vi er primært ute etter folk som kunne tenke seg å levere nyhetsartikler selv. Den neste krigen blir en informasjonskrig. Det ser vi allerede tegn til i måten mediene hisser seg opp på. Kvaliteten må være høy, med respekt for fakta og kildekritikk. Å dømme etter leserkommentarene finnes det mange ressurspersoner  som har noe å bidra med.

 

Les også

-
-
-
-
-