PST følger tre radikale islamister som man mener har forbindelser til al Qaida. Det som bekymrer PST er at dette er personer som ikke søker offentlighet.

Når det er demonstrasjoner møter de ikke opp.

Grupper som Profetens Ummah har ikke kviet seg for hverken å provosere eller vise seg offentlig, med de følger det får for oppmerksomhet og registering.

Men det gjelder ikke de tre personene PST i kikkerten. De betegnes som «edderkopper», dvs personer som spinner sitt nett. PST deler folk inn i tre farver ut fra farlighet: rød, grønn og blå.

«Rød» betyr at en person anses som ekstra farlig – i denne sammenhengen fordi de bevisst holder seg utenfor offentlighetens søkelys. Personene det er snakk om dukker ikke opp på demonstrasjoner eller aktiviteter i det radikale islamistmiljøet på Østlandet.

Samtidig har det radikale islamistiske miljøet vokst. En kilde med kjennskap til saken beskriver økningen i antallet ekstreme som «eksplosiv». En kilde i det muslimske miljøet bekrefter opplysningene.

Eksplosiv økning, er sterke ord. Hvordan har en slik økning kunnet skje uten at pressen har interessert seg for den? Politikere? Var det fordi informasjonen var ubehagelig?

Norske ekstremister har bånd til al-Qaida