Nytt

Man kan gremmes over at Norge gjøres til et inkompetent samfunn, men på den annen side må man innrømme at den jobben i det minste utføres med en viss grundighet. Noen eksempler er så tragikomiske at satiren ikke kan konkurrere satirisk med virkeligheten.

En meddommer i en straffesak fremfor Borgarting lagmannsrett hadde så dårlige norskkunnskaper at resepsjonsvakten ikke forstod hva han sa. Ikke desto mindre var han med å dømme en tiltalt til fengselsstraff.

Det kan se ut som om dette er forvaltningens eget verk. Man har rekruttert dommere blant innvandrere uten å sjekke deres språkkunnskaper:

Tidligere i år gikk Oslo kommune ut og etterlyste 10.000 nye meddommere til Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. De søkte særlig etter folk med innvandrerbakgrunn.

Nå er kommunen i mål når det gjelder kjønn og alder, men de vet ikke hvor mange som har innvandrerbakgrunn.

– Kommunen sjekker ikke meddommernes etniske bakgrunn. Det er heller ingen krav om det, sier Ingvild Åsgård i bystyrets sekretariat.

Hvordan sjekker dere norskkunnskapene?

Det er ikke vi som sjekker om meddommernes norskkunnskaper. Det gjør domstolene, men før vi sender et utvalg til administrasjonen, sjekker vi dem mot strafferegisteret, sier Åsgård.

Men det er heller ingen språktest i domstolene.

Kompetansens egg er altså blitt knust for å lage multikulturens omelett — kanskje også rettssikkerhetens.

 

Ingen kontroll med norskkunnskapene til meddommere

Les også