Nytt

Hamar Arbeiderblad skrev nylig om at Nav er i et uføre. Sosialutgiftene i Hamar kommune er store og økende. Langt ute i artikkelen dukker det opp en setning som viser at det er innvandrere som er overrepresentert på statistikken over sosialhjelpsmottagere. Ni prosent av Hamars befolkning står for 40 prosent av mottaket av sosialhjelp (omtalt her).

Selvom innvandringen ser ut til å være et økonomisk problem for Hamar, er Hamar Arbeiderblad bekymret for helt andre ting. Torsdag 23. april preges hele forsiden av denne overskriften: Dømmes ikke av likemenn.

Leserne blir fort klar over at det er et problem at nordmenn, hvite sådan, er alt for tungt representert som meddommere i rettsalene.

Når ble det et problem at folk er hvite i Norge?

Meddommerne skal representere befolkningen, men i realiteten dømmes vi av hvite personer over 50 år. Av 368 meddommere i Hedmark er Mostafa Pourbayat én av tre med utenlandsk navn. Kun 15 prosent av meddommerne er under 45 år.

2015-04-23 20.08.31

Artikkelen er ikke på nett i skrivende stund.

Det må røskes litt opp i rettsalene rundt omkring. En narkolanger fra Nigeria må selvfølgelig bli dømt av sine likemenn i Norge! La oss nå få inn meddommere som kan litt om det å være fra Afrika og måtte ty til salg av dop som et lite tilskudd til Nav-penger. Da slipper vi kanskje utgifter til tolk også?

Hvorfor ikke ta den helt ut og sette opp egne domstoler slik at de virkelig kan dømmes av likemenn? Det er jo det shariadomstolene gjør.  

4221247483-300x200

Hvor er deres likemenn i rettssalen?

Asylsøkere burde dømmes av andre asylsøkere, for eksempel. Alt annet er da dypt urettferdig? For hvordan skal man forvente at en hvit nordmann over 40 år skal ha noen som helst peiling på hvordan det er å være asylsøker i Norge? Dette kan man vel ikke kalle noen «likemann»?

Det er ikke helt bra at det er godt voksne folk som er meddommere heller. Kjør på med noen attenåringer isteden så vi kan få nye friske, unge øyne på sakene. Tyve år mindre livserfaring kan sikkert oppveies av litt multikulturbakgrunn. 

Hvite nordmenn over 50 år burde kjent sin besøkelsestid.  

Hva med å la de tiltalte velge sine egne meddommere? Da kan venner og familie stille opp slik at den tiltalte føler at noen er på deres side. For det er vel dette Hamar Arbeiderblad egentlig insinuerer? At vi, nordmenn, ikke burde dømme innvandrere i Norge?

Med slike likemenn så kan vi nedlegge fengslene og slutte med dette maset om hvem som skal sendes ut av landet. Her er det penger å spare!

Merkelig at ikke noen har tenkt på dette før. Her har vi trodd at likemenn i Norge er andre nordmenn, men så viser det seg at domstolene ikke henger med i den globale moderne virkeligheten og rett og slett bedriver den diskrimineringen de selv er ment å forhindre. Usj!  

Heldigvis går Hamar foran som et lysende eksempel og tør å stille spørsmålet før noen andre til og med hadde tenkt på det:

Hvem er din likemann i dagens Norge?