Innenriks

Som vi nylig observerte, hadde 44.210 av 120.775 mottagere av sosialhjelp innvandringsbakgrunn i 2013 – en andel på 36,6 %. I en nylig artikkel i Kommunal Rapport som er fanget opp av NTB, fremgår det at så vel det totale antallet mottagere som innvandrerbefolkningens andel av dem, er økende.

Kommunenes utgifter til økonomisk sosialhjelp økte med 9 prosent i fjor.

Ca. 134.700 personer mottok økonomisk sosialhjelp i 2014. Det er en økning på 5,6 prosent fra året før.

Til sammen har 37 prosent innvandrerbakgrunn, mot 31 prosent i 2010.

Dette skulle bety at omlag halvparten av de nye sosialhjelpsmottagerne har innvandringsbakgrunn. Hos NAV er man urolige.

– Jeg er litt bekymret for at fattigdomsproblemet i Norge mer og mer vil dreie seg om innvandrere. Her har vi ikke treffsikre virkemidler, sa tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud i Nav til Kommunal Rapports ukeavis i torsdag.

nav-logo
Navet i innvandringens hjul.

Hans bekymring dreier seg i første rekke om bosatte flyktninger, som ikke kommer ut i jobb etter å ha fullført dagens opplegg med to års introduksjonsprogram og to års kvalifiseringsprogram. Mange har lite skolegang og arbeidserfaring fra hjemlandet og trenger mer norskopplæring og lengre utdanningsløp for å kvalifisere seg for norsk arbeidsliv, ifølge Gudbjørgsrud.

Vi andre er mest bekymret for at det i praksis uløselige problemets dimensjon skal vokse ukontrollert som følge av en uavlatelig strøm av mennesker det gjøres lite for å redusere, og at det vedvarende fenomenet vil svekke velferdsordningene i en slik grad at det betydelig forringer livskvaliteten til Norges opprinnelige befolkning – som disse ordningene var ment for.

Eller for å si det litt mer brutalt: Ingen full sjømann har noen gang sløst mer med pengene sine enn det staten gjør med den norske befolkningens.