Nytt

I en tid da det gode norske språket er under press av så mange årsaker, hender det ofte at folk ikke kjenner betydningen av gamle uttrykk. Nå er det heldigvis ofte sånn at det finnes en kunnskapsrik person eller et oppslagsverk for hånden, sånn at talemåter fra gamle dager ikke går helt i glemmeboken.

Ett slikt uttrykk er å gjøre regning uten vert.

I den for norske lingvister så uvurderlige kilden Norsk ordbok av Tor Guttu, Norges fremste leksikograf, er dette som ventet forbilledlig definert:

se bort fra, glemme viktige ting under planlegning e.l. og derved få ubehageligheter senere.

Men når det gjelder det å illustrere dette uttrykket med et eksempel fra virkeligheten, kommer Guttu sørgelig til kort sammenlignet med Norges stat og regjering:

Over 3500 flyktninger som har fått opphold i Norge, sitter nå på asylmottak rundt om i landet. Her venter de på at norske kommuner skal takke ja til å ta imot dem.

Men svært få kommuner hjelper staten med å bosette flyktninger.

Om regjeringen satte et tak på antall nye oppholdstillatelser etter landets evne til å absorbere nye innbyggere, kunne de også kaste lys over uttrykket «å ta et hint».

 

NRK Hordaland: Bare ja til 155 av 2000 flyktninger