Nytt

En artikkel i Aften 18. oktober omhandler situasjonen i Brann- og redningsetaten i Oslo. Det siste tiåret har Oslo vokst med 90 000 innbyggere, mens bemanningen på Oslos brannstasjoner har stått stille. Brannkonstabler påpeker at en viktig grunn til at arbeidet etter 22. juli gikk så bra som det gjorde, var at det var vaktskifte da bomben smalt. Det var med andre ord dobbelbemanning.

Hva om katastrofen inntreffer med normalbemanning, som det tross alt er det meste av døgnet? Har myndighetene ingenting lært? Folk flest bruker å bli kloke av skade.

Brannkonstabel Olaf Lindgærde påpeker også problemene Oslo har som storby. Kan det blant annet være påtente bilbranner og agressive ungdommer han har i tankene?

På hovedbrannstasjonen i Oslo sitter en engasjert gjeng med staute konstabler rundt lunsjbordet. De har mye på hjertet når Aften spør dem om beredskapen i byen.

Utstyret er for knapt, og bemanningen er altfor lav til å sikre hovedstaden på en god nok måte, mener brannmennene.

Det mener de blant annet 22. juli er et bevis på. Tilfeldigvis ble bomben i Regjeringskvartalet sprengt akkurat da det var vaktskifte og de hadde dobbelt mannskap på jobb.

– Hadde dette skjedd en annen dag og vi ikke var så nær vaktskifte, ville resultatet blitt noe helt annet, sier Olaf Lindgjære, brannkonstabel og tillitsvalgt.

Bekymret for budsjettet

Nå er brannvesenet bekymret for hvordan det skal gå med beredskapen etter å ha sett byrådets budsjettforslag for 2013. De blir ikke kuttet i budsjettet, men blir – sett bort ifra en økning på syv millioner til 110-sentralen og forebyggende arbeid – stående på stedet hvil i det de mener allerede er altfor stramme rammer.

Oslo blir også en stadig mer omfattende by å ha kontroll over.

– De siste årene har man ikke tatt høyde for alle utfordringene Oslo har fått som storby, sier Lindgjære, som også studerer internasjonal beredskap ved Høgskolen i Vestfold.

Noen ting var åpenbart bedre før, selv om hjelpemidlene er bedre nå.

– Et argument er vel at vi har fått bedre utstyr og er bedre trent. Jeg kan gå med på det, men det dekker likevel ikke behovet for å ha nok røykdykkere og en kraftig førsteinnsats, sier Lindgjære.

– Dykkerbilene var alltid fulle før. Nå er det bare ett lag på dem. Sikkerheten vi hadde, er blitt helt borte, legger underbrannmester Svein Løkenflaen, som har jobbet i brannvesenet i over 25 år.

Oslos brannvesen har i dag 49 brannmenn på vakt om dagen og 51 på kveldstid, noe de har hatt de siste ti årene og også vil ha i 2013 med byrådets budsjettforslag. Ifølge brannsjef Myroldhaug sier dimensjoneringsforskriften at de må ha minimum 50 på vakt for å kunne dekke byens behov.

 

http://www.osloby.no/nyheter/Bekymret-for-lav-bemanning-pa-Oslos-brannstasjoner-7021321.html