Nytt

Kjente og synlige islamister tar jegerkurs for å kunne få våpenlisens for inntil seks våpen, skriver Dagsavisen. Hvis de er ustraffet finnes det ikke hjemmel for å nekte dem våpenlisens.

Det er politiet som godkjenner våpenlisenser.

I løpet av det siste året har markerte ekstreme islamister deltatt på jegerprøvekurs for å ta jegerprøven. Med det kan de lovlig skaffe seg tilgang til seks jaktvåpen hver.

Det får Dagsavisens bekreftet fra både lokallag i Norges- Jeger og Fiskerforbund, den flerkulturelle friluftsorganisasjonen Wild-X og kilder i Politiets sikkerhetstjeneste (PST). PST er varslet om forholdet.

– Jeg kan bekrefte at vi har hatt kursdeltakere som har gitt uttrykk for meget ytterliggående standpunkter på jegerprøvekurs. De virket mer opptatt av å få våpen, enn av å være ute i skog og mark, sier Tor Bach, leder av friluftsorganisasjonen Wild-X.

Ett av de mange friluftstilbudene Wild-X tilbyr er gratis jegerprøve.

Tor Bach har arbeidet med å skaffe innvandrerungdom kjennskap til skog og mark. Nå er han skremt av noen av søkerne. Han har slått alarm og er villig til å stå frem. Det er ikke helt uten risiko.

Bach slo alarm, men myndighetenes svar er at de intet kan gjøre. De kan ikke nekte islamistene å få våpenlisens.

Bach, som selv er jegerinstruktør og ledet kurset, ble svært bekymret. Han varslet ansvarlige myndigheter, men fikk beskjed om at de ikke hadde mulighet til å foreta seg noe.

– Med bestått jegerprøve vil man kunne ha inntil seks våpen registrert på sitt navn. Rifler og hagler som i gale hender er livsfarlige, sier Bach.

Flere kjente islamister har uttrykt seg på en truende måte, også ved direkte trusler mot regjeringsmedlemmer. Det er merkelig at ikke myndighetene kan finne dekning for å nekte slike personer våpenlisens.

Hvis høyreekstreme hadde gjort noe tilsvarende er det tvilsomt om medier og politikere ville sittet passivt, slik man ser ut til å gjøre overfor islamistene. Er det fordi man ikke vil ha bråk?

Truslene mot Stoltenberg, Gahr Støre og Barth Eide spesifikt, og truslene om et norsk 9/11 og forsvar for drap på norske soldater i Afghanistan burde kunne rammes av straffebestemmelser. Hvis man ønsket det.

Norge har fått flere militante islamistmiljøer de senere år, og de har nå stått frem, som Profetens Ummah og Ansar al islam. De tester grensen mellom ytringsfrihet og trusler. Men kommer man med trusler samtidig som man tar jegerkurs for å skaffe seg våpenlisens, burde regnestykket være enkelt.

Hvilke politikere griper fatt i dette? Det er ingen politisk oppfølging av Dagsavisens oppslag.

Norges Jeger og Fiskerforbund sier de ikke har anledning til å avvise søkere.

– Vi har ikke anledning til å sile eller avvise deltakere på våre kurs fordi de har langt strutteskjegg, korte bukser eller snakker arabisk. Det er ikke vår oppgave å følge med på hvem som kjøper våpen, det må politiet gjøre, sier Espen Farstad, informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Men han er enig med Tor Bach i at slike mennesker ikke bør kunne skaffe seg våpen legalt.

http://www.dagsavisen.no/samfunn/ekstreme-islamis-ter-tar-jegerkurs/