Nytt

Flere vestlige land, deriblant Norge, samarbeider med Iran om bekjempelse av narkotrafikk. Men iranske myndigheter benytter kampen mot narkotika som skalkeskjul til å arrestere og henrette opposisjonelle og undertrykke de laveste sosiale klassene.

Vestlige myndigheter som samarbeider med Iran må derfor redgjøre for hva samarbeidet består i, krever Iran Human Rights.

Det er dødsstraff for narkotikahandel i Iran, og myndighetene bruker dødsstraffene som eksempel på hvor effektiv kampen mot narkotika føres.

Iran Human Rights skriver at hittil i år er minst 332 mennesker henrettet i Iran. Det gjør Iran til et verstingland.

Iran Human Rights har temakveld om Iran idag kl. 1700 i Universitetet på Karl Johan.

I anledning 10. oktober, den internasjonale dagen mot dødsstraff, arrangerer Iran Human Rights og Amnesty UiO en temakveld om Iran i kveld kl 1700 ved Universitetet i Oslo (Karl Johansgate).

Auditorium 4, Urbygningen, Karl Johans Gate 47 (Domus Academica ved det Juridiske Fakultet)

Iran er etter Kina det landet i verden hvor det foregår flest henrettelser. Antall henrettelser har steget betraktelig etter protestene i 2009. I 2009 var det 402 personer som ble henrettet, i 2010 minst 650 personer og i 2011 ble 676 mennesker henrettet ifølge årsrapporten til Iran Human Rights.

Hittil år har minst 332 personer henrettet i Iran.

Antall offentlige henrettelser har økt dramatisk i de siste 4 årene: fra 9 offentlige henginger i 2009, til 19 i 2010, 65 i 2011 og i 2012 har ca 40 personer blitt hengt offentlig.

Iran Human Rights har ved flere anledninger bedt FN om innføre forbud mot dødsstraff i offentlige plasser Dette er ikke bare en umenneskelig og barbarisk straffemetode mot den som blir straffet, men er også et middel for å spre terror blant befolkningen, inkluderte barn. Et forbud mot offentlige henrettelser er et viktig skritt mot en avskaffelse av dødsstraffen og er gjennomførbart.

Mellom 70-80 % av de som blir henrettet i Iran er tiltalt for narkotikarelaterte forbrytelser. Bare 9 % av disse identifiseres med fullt navn og alle dømmes av revolusjonsdomstoler bak lukkede dører. Mange av de som henrettes (flere hundre hvert år) er blant de svakeste i det iranske samfunnet og er kun ofre for myndighetenes henrettelsesmaskin. Iranske myndigheter annonserer disse henrettelsene stolt, som tegn på Irans kamp mot internasjonal narkotikasmugling. FN og flere land deriblant Norge har i flere år samarbeidet med Iran i kampen mot narkotikasmugling. Vi og flere menneskerettighetsorganisasjoner har ved flere anledninger bedt både FN og myndighetene i land som inngår i dette samarbeidet om å angi hva dette samarbeidet går ut på, uten å få konkrete svar. Idag ber vi i et åpent brev FN og myndighetene i Norge, England, Irlans, Tyskland og flere andre land om å stanse ethvert samarbeid i kampen mot narkotika med Iran, med mindre de kan garantere at denne hjelpen ikke fører til flere henrettelser og vi ber om at anti-narkotikasamarbeidet med Iran betinges i at Iran fjerner dødsstraff mot narkotikaforbrytelser. Brevet kan leses her.

For kommentarer og mer informasjon, kontakt:

Mahmood Amiry-Moghaddam

Leder for Iran Human Rights