Nytt

Peter Warren har evnen til å se på psykologien bak politikk og finans: etablerte sannheter kan vise seg å henge på sedvane. Premissene kan ha endret seg, og «sannhetene» henger da i løse luften.

Dersom noe blir gjentatt for oss nok ganger, er de fleste villige til å godta dette uten å stille spørsmål. Dette ser vi svært ofte i finans.
Det er et paradoks at vi kan ta innover oss at vår tilværelse er i konstant endring, uten at dette får oss til å stille spørsmål om premissene også er forandret for en del av våre bastante oppfatninger. Finans har en rekke tidligere «sannheter» som er endret uten at noen synes å ha fått dette med seg.

En av disse er den etablerte sannheten om fremvoksende markeders fortreffelighet.

En av de etablerte sannheter er at Kina er en motor i verdensøkonomien. Hvis det skulle vise seg at den er feilaktig, kan det bety store overraskelser.

http://www.peterwarren.no/2012/09/etablerte-sannheter-i/
http://www.peterwarren.no/2012/09/etablerte-sannheter-ii-iii/