Feature

Et gjennomgående trekk ved protestene mot Muhammed-filmen i den islamske verden, er et svarte flagg med hvit skrift på arabisk. Dette forekommer i flere varianter, men forkynner gjerne at «det ikke er noen annen gud enn Allah, og Muhammed er hans profet» eller lignende budskap. I moderne tid er slike flagg blitt benyttet av mujahedin, terrorister og terroristsympatisører i Irak, Algerie, Jemen og Somalia. At det så dukker opp i Egypt er kanskje ingen overraskelse. Mer illevarslende er det at det samme flagget ses i demonstrasjoner i Sydney og i Antwerpen (som over) — kanskje også i Paris? Som Mark Steyn en gang bemerket, disse personene tenker globalt, men jobber lokalt.