Det som i ettertid vil gi historikere stor hodepine er å forklare hvordan ikke bare Norges stalinister,maoister og trotskister i 2009 opptrer som hurra-korps for den islamistiske fløyen i en palestinsk borgerkrig,men også at etablissementseliten ser ut til å velge side for ekstremistene.
Hege Ramson framlegger eksempler på at Hamas har luftet dokumenter om våpenhvile og fred,noe jeg ikke betviler riktigheten av,men dette må man da sammenholde med det faktum at siden sommeren 2007 har Hamas gjort absolutt alt som sto i deres makt for å fordrive enhver organisasjon som var tilhengere av en to-statsløsning bort fra Gaza.
Borgerkrigen mellom ekstreme Hamas og moderate Fatah pågikk både under det israelske angrepet og fortsetter nå om dagen med uforminsket styrke.
Hva er da Hamas virkelige ansikt,hva er da den «sannhet» som Hege Ramson flagger med i Dagbladet 21.1?
Hærfører og profet Muhammed anbefalte: al-harb khuda; krig er villedelse.
Skal vi som Hamas-apologetene i Norge utgå fra at Hamas forkaster Muhammeds veiledninger?

Jan Hårstad

refusert av Dagbladet