Den sosialdemokratiske integreringsministeren Karen Hækkerup avslår å delta på organisasjonen Ny-dansk Ungdomsråds konferanse om radikalisering og politisk fantasime. Årsaken er at den flerkulturelle organisasjonen har invitert den kontroversielle grunnleggeren for islamistorganisasjonen Minhaj Ul-Quran (MiM), Muhammad Tahir ul-Qadri, som har vært en betydelig pådriver for- og sentral i utformingen av Pakistans beryktede blasfemilov.

Hækkerup er rasende over å bli kjedet sammen med ul-Qadri, og mener at det er en stor bommert av Ny-dansk Ungdomsråd å invitere mannen:

Muhammad Tahir ul-Qadri er grundlægger af Minhaj Ul-Quran og er i Vesten blandt andet kendt, fordi han i 2010 udstedte en fatwa mod terror.

Men faktisk har han spillet en stor rolle i udformningen af Pakistans sharialov og herunder blasfemiloven, som senest er gået ud over en 11-årig kristen pige, som beskyldes for blasfemi og risikerer dødsstraf.

– Jeg har på intet tidspunkt vidst, at han skulle på talerstolen. Havde jeg vidst det, så var jeg naturligvis ikke med, siger Karen Hækkerup.

– Jeg er rigtig, rigtig vred over at blive kædet sammen med noget, der ligger mig så fjernt. Det er så langt ude, for det her er en kamp, jeg har kæmpet i årevis, og jeg kunne aldrig i mit liv finde på at blåstemple nogen som helst form for radikalisme, siger hun.

At sjefen for Politiets Etterretningstjeneste (PET), Jacob Scharf, skal delta på konferansen gjør ingen forskjell for integrasjonsministeren:

– Det gør han med den overbevisning, at sådan noget ikke skal stå uimodsagt. Men nu er PET selvfølgelig også bedre til at snakke med banditter, end jeg er.

– Politisk set kan jeg ikke finde noget formål med at tage debatten. Jeg synes, det er dybt, dybt bedrøveligt, at han kommer, siger Karen Hækkerup.

Hun mener, at Ny-Dansk Ungdomsråd begår en stor dumhed ved at lade Muhammad Tahir ul-Qadri tale.

– Man bliver nødt til at se manden i et hele, og jeg skal ikke kunne sige, om der er tale om en svipser, men det er ærgerligt, for det stiller organisationen i et meget uheldigt lys. Jeg er bedrøvet over hele sagen, siger hun.

Medlemskap i den anti-demokratiske islamistorganisasjonen Minhaj ul-Quran har tidligere kostet to danske, muslimske politikere plassen i partiet Det Radikale Venstre. Både Mona Sheikh og Babar Baig ble ekskludert av partiledelsen da det ble avslørt at de hadde forpliktet seg til å følge MiMs mål og hensikter i følge en erklæring som blant annet omfatter følgende punkter:

– Jeg er erklærer mig fuldstændig enig i MIMs program, mål, hensigter, regler og regulativer, og jeg bekræfter, at jeg punktligt vil efterkomme dem.

– Jeg vil efterkomme den islamiske sharias bud efter bedste evne..

– Jeg vil betragte den internationale revolution baseret på Koranen, Sunna, islams verdensomspændende sejr, genoprettelsen af islams overherredømme og den muslimske verdens enhed som formålet med mit liv. Jeg vil leve og dø for dette formål.

Det er ikke første gangen nordiske, statsstøttede organisasjoner som angivelig skal arbeide for integrasjon og forebygge islamofobi pådrar seg vrede ved å invitere islamske ekstremister/hatpredikanter til sine arrangementer. I 2011 krevde den svenske Ungdomsstyrelsen – hvis regelverk forbyr pengetildeling til “virksomhet som strider mot demokratiets idèer, det vil si tanken om alle menneskers likeverd” – penger tilbake fra organisasjonen Troende Unge Framtidige Forbilder (TUFF) da det viste seg at de hadde brukt pengene til å hente inn hatpredikanten Bilal Philips, som sprer antisemittisme og hat mot homofile, til en kjønnssegregert konferanse i kommunale lokaler i Göteborg.

Selvsamme Philips, som er nektet innreise i bla Storbritannia, Australia og Tyskland pga sine hatefulle prekener, holdt for øvrig tale på den ekstremistiske organisasjonen islam.nets såkalte fredskonferanse i Oslo i 2010.

I 2010 fikk Sveriges Unga Muslimer (SUM) massiv kritikk for å ha invitert den islamske hatpredikanten Sheikh Abdullah Hakim Quick til å tale på en konferanse de avholdt i påsken. Amerikanskfødte Quick er for dødstraff for homofile, som han beskriver som “syke” og “unaturlige” hvis “skitne praksis” sprer AIDS. I tillegg mener han at homofile er en av de farligste gruppene i samfunnet. Også jøder er “skitne” i følge Quick.

Både Sydsvenskan og Svenska Dagbladet gikk hardt ut på lederplass mot den muslimske ungdomsorganisasjonens håndtering av kritikken mot deres valgte gjestetaler:

SUM kan välja. Antingen bokar man av Quick, utreder den egna organisationens förhållningssätt till minoriteter och blir en fortsatt legitim rörelse.

Eller så förvandlar man landets största muslimska ungdomsorganisation till en extrem sekt – och blir behandlad som en sådan.

Omtrent på samme tid ble det kjent at Sveriges Imam Forbund (SIF) hadde fått 416.000 statlige kroner for å “utvikle nye arbeidsmetoder for å motvirke eller forebygge rasisme og islamofobi”. I søknaden om statsstøtte spesifiserer SIF at satsingen delvis dreier seg om å “skape en profesjonell hjemmeside (www.muslim.se) med faktabasert og saklig informasjon om islam”, skrev journalisten Per Gudmundson, som i flere år har fulgt nøye med på svenske islamisters virksomhet.

På den statsstøttede hjemmesiden – hvis formål ble oppgitt å være “en enkel måte presentere islam for unge muslimer” – fikk man imidlertid informasjon om at homoseksualitet kvalifiserer til dødsstraff, at muslimer ikke må være venner med ikke-muslimer, at kvinner ikke bør innlede en samtale med fremmede menn, at muslimer helst skal stemme på andre muslimer ved valg og at jødene styrer verdensøkonomien.

I tillegg fikk leserne vite at det er forbudt å hjelpe ikke-muslimer, at det er forbudt å bli venn med dem, like dem eller å bli medlemmer av deres samfunn eller å bli med i deres partier. Det er kun akseptabelt å stemme ved valg når det “ligger i islams interesse at muslimer stemmer”:

Att delta i svenska traditioner är förstås ”inte tillåtet”. Att sjunga med i Nu tändas tusen juleljus vid Lucia innebär ”otvivelaktigt att man utesluts ifrån islam”.

Tyvärr är det inte förvånande. Bakom SIF återfinns predikanten Anas Khalifa, som i sin vänkrets – en extrem islamistisk våldsbejakande miljö – har flera personer som figurerat i Säkerhetspolisens utredningar.

Åsikterna ryms naturligtvis inom religionsfrihetens avsiktligt vida ramverk. Icke desto mindre strider de mot demokratiska grundprinciper om människors lika värde, likabehandling oavsett kön eller sexuell läggning samt förbud mot diskriminering på etnisk eller religiös grund. Det är budskap som inte ska spridas med skattemedel.

Jyllands-Posten: Minister afviser at tale ved siden af radikal muslim