Nytt

I en pressemelding opplyser Islamsk Råd Norge at Mehtab Afsar tiltrer som ny generalsekretær 2. januar.

38 år gamle Mehtab Afsar er andregenerasjon norskpakistaner og utdannet som dentalingeniør fra Høgskolen i Oslo. Afsar er også nestleder i styret i IRNs medlemsorganisasjon Idara Minhaj-ul-Quran, som VG beskriver som moderat.

Det finnes imidlertid flere sider av den pakistanskbaserte, internasjonale bevegelsen hvis fulle navn er Minhaj-ul-Quran International Movement (MiM), og de kvalifiserer ikke akkurat til VGs foretrukne beskrivelse.

Minhaj-ul-Quran skal ha avdelinger i over 70 land, og mens det offisielle formålet er «fred, fremskritt og velstand», fremkommer det mer ambisiøse målsetninger på flere av bevegelsens nettsider:

«islamisk overherredømme verden over – elimineringen af ateistiske ideologiers indflydelse – islamisk dominans såvel politisk, kulturelt, akademisk, socalt, åndeligt og økonomisk»

I 2007 havnet Minhaj-ul-Quran i den danske offentlighetens søkelys da venstrefløyspartiet Enhedslistens politiker Asmaa Abdol-Hamids religiøse holdninger ble gjenstand for debatt både eksternt og internt i partiet. I denne forbindelsen ble det stilt spørsmål ved politikerens tilknytning til Minhaj ul-Quran, som i store trekk har samme agenda som Det muslimske brorskap og den islamistiske organisasjonen Hizb ut-Tahrir. De to sistnevnte organisasjonenes uttalte målsetning er å opprette et verdensomspennende islamsk kalifat bygget på sharialover.

Året før uttalte for øvrig Abdol-Hamid til Jyllands-Posten at hun inntil da ikke hadde visst hva Minhaj-ul-Quran sto for, hvilket ikke ble oppfattet som troverdig da MiM var en av de organisasjonene hun handlet på vegne av da hun i oktober 2005 politianmeldte Jyllandsposten for karikaturtegningene.

I 2001 kostet medlemskapet i Minhaj-ul-Quran to dansk-muslimske politikere deres plass i partiet Det Radikale Venstre. Både Mona Sheikh og Babar Baig ble ekskludert av partiledelsen da det ble avslørt at de hadde forpliktet seg til å følge MiMs mål og hensikter i henhold til en erklæring som blant annet omfattet følgende punkter:

– Jeg er erklærer mig fuldstændig enig i MIMs program, mål, hensigter, regler og regulativer, og jeg bekræfter, at jeg punktligt vil efterkomme dem.

– Jeg vil efterkomme den islamiske sharias bud efter bedste evne..

– Jeg vil betragte den internationale revolution baseret på Koranen, Sunna, islams verdensomspændende sejr, genoprettelsen af islams overherredømme og den muslimske verdens enhed som formålet med mit liv. Jeg vil leve og dø for dette formål.

I følge Danmarks Radio finnes den mest direkte formuleringen av bevegelsens mål på den amerikanske avdelingens hjemmeside:

«Minhaj-ul-Qur’an was established in 1980 by Prof. Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri with the cooperation of his dedicated associates for the unity of the world of Islam and for the restoration of the supremacy of Islamic faith over other ideologies, and to intensify the international struggle for Islamic revolution.»

Disse mål skal nås på følgende måder:

* To eliminate the evil impact of atheistic ideologies.
* To revive Islamic movement.
* To convert disorganized Muslims into World Islamic power.
* Inspire the dying spirit of pristine purity of Islam with spiritual blending.
* Global predominance of Islam in political, cultural, academic, social, spiritual and economic fields.
* To achieve/accomplish the original grandeur and velour of the early Islamic days.

På spørsmål fra pressen svarte daværende nestformann i Idara Minhaj-ul-Quran Danmark, Babar Baig, at den aktuelle hjemmesiden var uautorisert og ikke kunne taes som et uttrykk for MiMs holdninger og formål. Men til tross for denne sidens angivelig uautoriserte innhold ble den henvist til av bevegelsens hjemmesider i hhv. Tyskland, England, Malaysia og Danmark. Det samme gjorde hjemmesiden til Pakistani Awami Tehreek – Minhaj-ul-Qurans eget politiske parti i Pakistan.

På Minhaj-ul-Qurans tyske og engelske hjemmeside kan man da også bl.a. finne bevegelsens handlingsprogram for hvordan det islamske overherredømmet skal oppnås:

Klikker man ind på Minhaj’s hjemmesider i Tyskland og England under punktet: «Five Stages of the Movement» – finder man et handlingsprogram for, hvordan islamisk overherredøme opnås. Det hedder blandt andet:

«Minhaj-ul-Qur’an is not a name of an utopian ideology or phantom philosophy. It is a force of struggle, a march and emotion. Therefore, the movement has worked out a detailed strategy through which it will have to achieve its targets. We have set the journey to the ultimate aim of Islamic glory and grandeur in five stages or phases:

5. Reformation: In order to achieve revival and revitalization of the Islamic code internally and externally actual changes, reformation and renewal of the systems are called for. These will, God-willingly, lead to the world-wide glory and dignity of the Islamic code, mode and model and with it peaceful and harmonious co-existence.

Afslutningsvis stiller artiklen spørgsmålet:

Do you also want to walk the right path, the path of the Qur’an, the Prophetic path, the path of piety and power?

Do you also want to stop the decay of values and the demise of morality by reverting to Islamic standards

Do you also want to replace the present world order with a total Islamic code, consisting of a spiritual world order, a social world order and a political world order?