Sakset/Fra hofta

22/7 har generert en uhyre mengde stoff, og vil fortsette å gjøre det. Document.no har derfor opprettet en egen stoffkategori kalt 22/7. Du finner den i headingen på forsiden.

Ved å klikke på den kommer det opp en kronologisk katalog over 22/7-stoff. Her vil det også bli lagt inn stoff som ikke kommer på forsiden. Document.no sitter på masse stoff fra rettssaken som burde gjøres tilgjengelig. Det gjelder referat fra hva som ble sagt, der selv ting avisene stenograferte ikke ble vektlagt. Det gjelder også overskuddsinformasjon: mimikk, stemmeleie, og situasjonsfornemmelse.

Aller disse bitene gir et resultat som gjør at redaksjonen analyserer stoffet annerledes enn den etablerte pressen, som synes å ha én versjon, sammenfallende med Oslo tingretts.

Det er viktig å fortsette dette arbeidet. Denne saken blir vi ikke ferdig med. Hvis ikke en systematisk alternativ analyse presenteres kan ettertiden forledes til å tro at samtiden bare så én forklaring. Det korrektiv document.no representerer mener vi er viktig. Vi tror det er oppfatninger som deles av mange.

Sakene som refereres vil være alt fra registreringer til kommentarer og observasjoner. Ikke minst handler denne saken om språk og definisjonsmakt. Ordet meningsfeller benyttes som om det var et objektivt faktum. At de aller aller fleste av de man sikter til vil betakke seg for en slik benevnelse, synes ikke å affisere journalistene. Hva menes? Er det fordi man er enig med eller deler noen av synspunktene til Ayaan Hirsi Ali, Robert Spencer, Daniel Pipes eller Fjordman, eller John Stuart Mill? – spekteret er stort, også blant kritikere av multikulturalismen. Men dette er ikke Breiviks synspunkt, det er meninger han stjal. Ytterst få, om noen, er enig med det som er Breiviks egen politiske tekst, bok 3.

Dette vet pressen, men de fortsetter å late som. Det er en hersketeknikk som mange har gjennomskuet og blir provosert og skremt av. Ett år senere fortsetter de ufortrødent. Det oppstår en fremmedgjøring i forholdet mellom publikum og medier, og den forblir uartikulert.

Mental og politisk helse

Denne form for språklig disseksjon er viktig for ikke å falle for provokasjonen. Mønstrene som avtegner seg blir synlig over tid. Derfor er det viktig å ha en egen side for 22/7. «Noen» har satt seg fore å vinne kampen om hva som skal være den offisielle versjon. Det er hybris. Denne saken er så stor og har så mange forgreninger at den ikke kan kontrolleres. Kun kritikk, opplysning og selvkritikk må være retningsgivende.

Noen vil følge med på 22/7-stoffet, andre finner det trettende, og har fått nok. Men saken vil fortsette å rulle og påvirke samfunnet og politikken.