Skalering er et ord som brukes innen ulike fag, men det betyr stort sett at man gjør ting større eller mindre. Skaleringsinvarians (jeg nekter å dele ordet i to selv om Google ber meg om det) er en egenskap ved ting eller lover eller prosesser som gjør at de ikke endrer karakter når de forstørres […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.