Nytt

Professor Ulrik Fredrik Malt fikk fortsette sin forklaring, og leverte en overbevisende begrunnelse for at Anders Behring Breivik lider av asperger og tourettes syndrom.

Det ble etter hvert en personlig blottlegging av Breivik som person, og ekstra sterkt ble det da Breivik oppviste nettopp de trekk som Malt beskrev: Malt sa at tourettes syndrom ikke nødvendigvis kommer til uttrykk i form av tics. Disse ukontrollerte muskelbevegelser kan like gjerne komme til uttrykk i form av smil og merkelige øyebevegelser.

Akkurat da Malt beskrev dette, smilte Breivik, og det skjedde mange ganger. Hadde han hatt kontroll over sine reaksjoner, ville han ikke smilt. Det var helt ødeleggende for ham.

Han må ha ant hva som kom, for midtveis ut i Malts forklaring brøt han inn og sa at han ikke fant seg i at han ikke skulle få kommentere dette. Dommer Arntzen grep inn og sa det var helt uaktuelt. Breivik forsatte, men ga seg så, og Malt forsatte.

På slutten ble det emosjonelt. Malt sa det var et ensomt menneske som satt i retten. Det var det første som hadde slått ham da han så Breivik på fengslingsmøtet: et ensomt menneske. Han gikk så over i showmodus, men det kunne ikke skjule ensomheten.

Breivik har følt seg krenket helt fra barndommen, for han har problemer med relasjoner, med å gi og ta. Han forstår ikke hva andre mennesker føler. Derfor vil han oppleve normal respons som krenkelse. F.eks. vil ikke straff fungere, for Breivik forstår ikke hva det er ved hans adferd som utløser straff.

(Ved ett tilfelle skal Breivik ha slått til rektor.)

Denne manglende forståelsen kan også forklare hvorfor Breivik har beskrevet mange personlige opplevelser med innvandrere som overgrep, mens vennene knapt husker en eneste. Bagateller er blitt til urettferdighet. Etter hvert har dette bygget seg opp til en følelse av at verden er urettferdig. Da Breivik møter kritikken av det flerkulturelle samfunn, finner han forklaringen på hvor denne urettferdigheten stammer fra. Han går inn i en ideologisk verden, samtidig som han isolerer seg og erstatter normal sosial kontakt med spill.

Breivik har også et innslag av tourettes syndrom, kunne Malt fortelle, og hos disse kan det forekomme tvangspregede drapstanker.

– Vi må ikke glemme at Breivik er en av oss, sa Malt. Han forsøkte å bryte ut av sin ensomhet, og gjorde det på en så katastrofal måte. Han har både ødelagt sitt eget liv og mange andres.

Malts forklaring var et vendepunkt i rettssaken.

 

Les også

-
-
-
-
-
-