Nytt

I min barndom i Groruddalen var det ganske vanlig at beboere i de forskjellige borettslagene selv tok ansvar for å ha det hyggelig i nærmiljøet. Enkle grep som noen blomster ved inngangspartiene, og ikke minst ta vare på boligene man selv bodde i var det vanlige.

Med multikulturens inntog har slike ting endret seg radikalt, og man har nå såkalte områdeløft. Tiltak hvor det offentlige stiller opp med penger for å ordne opp for folk som ikke tar vare på nærmiljøet.

Områdeløft er lokal samfunnsutvikling i områder med særlige levekårsutfordringer. Gjennom områdeløft skal kommunen i samarbeid med lokale ressurser bidra til sosiale og miljømessige endringer over tid. (Kilde: Husbanken)

Lindeberglia er et av hovedfokusene for Områdeløft Lindeberg. Det er tankevekkende å lese i lokalavisen.no hvordan tilstanden er i dette området.

Lindeberglia er ett av hovedfokusområdene for Områdeløft Lindeberg. Man kan forstå hvorfor, for knust glass og søppel bærer vitne om at enkelte ikke er like opptatt av nærområdet. Men nå er Pålshaugen i gang med forprosjektet til områdeløftet.

– En viktig del er å finne ut hva folk i området vil, sier hun.

Onsdag 30.mai går derfor områdeløftet fra dør til dør til de som bor i området med spørreskjema for å finne ut hva lokalbefolkningen vil at skal skje. Det blir også grilling utenfor nærbutikken, samt sporløype og leker og ansiktsmaling for barn og unge samme dag.

– Vi regner med at det gir oss et godt grunnlag, slik at det vi søker groruddalsmidler om stemmer overens med det lokalbefolkningen vil, sier programlederen.

Noen millioner kroner går med på å ordne opp i boligområder hvor folk ikke klarer å ta vare på sitt eget nærmiljø.

Områdeløftet har en økonomisk ramme på 3-4 millioner kroner i året, men de vil søke større midler til selve hovedopprustningen etter hvert.

http://dittoslo.no/lokalavisengroruddalen/nyheter-groruddalen/lofter-lindeberg-med-din-hjelp-1.7368340