Nytt

En rask titt på Statistisk sentralbyrås «Tabell 12 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn1 og alder. Bydeler i Oslo. 1. januar 2012″, viser oss at innvandrerbefolkningen om svært kort tid vil være i flertall i flere av Oslos bydeler. I de mest innvandrertette bydelene er tallene som følger: Søndre Nordstrand 49,9 prosent, Stovner 48,7 prosent,  bydel Alna 48,1 prosent og Grorud 44,4 prosent.

Tabellen kan leses her: http://www.ssb.no/innvbef/tab-2012-04-26-12.html