Nytt

Oslo opplever en stor befolkningsvekst. En stillingsannonse hos Oslo kommune viser at byens ledelse er klar over en del av utfordringene som venter. Infrastruktur, kapasitet i barnehager og skoler.

Undres om man ser integreringsutfordringene like klart. Befolkningsveksten drives som kjent av innvandring.

Oslo er inne i en periode med svært høy befolkningsvekst. Dette gir muligheter, men skaper også utfordringer i forhold til byens infrastruktur, kapasitet i barnehager, skoler og lignende. Befolkningsveksten skaper et økt behov for aktuell og pålitelig styringsinformasjon. For å møte dette behovet ønsker statistikkenheten å tilsette en rådgiver (økonom).Som ansatt hos oss vil du inngå i et team på i alt fem medarbeidere.

https://www.webcruiter.no/WcMain/AssignmentSearch.aspx?company_id=1349784969&culture_id=NB-NO&viewall=1&link_source_id=0″