Sakset/Fra hofta

I en god leder uttrykker redaktør i Klassekampen Bjørgulv Braanen bekymring for at rettssaken mot massemorderen Anders Behring Brevik skal ende i det mediale sirkuset forsvaret har lagt opp til, og setter sin lit til at retten vil forhindre dette:

Rettens administratorer står nå overfor et stort og viktig arbeid med å sikre at terrorrettssaken ikke utvikler seg til det trivialiserte mediesirkuset tiltalte og forsvarere ser seg tjent med og legger opp til. Vi setter vår lit til at retten vil lykkes i dette forsettet.

Braanen har naturligvis rett i sin bekymring, men hva med mediene selv? Kan ikke de bidra litt til å sikre at terrorrettssaken ikke utvikler seg til et trivialisert mediesirkus? Det er mulig at jeg er helt på jordet, men det foresvever meg at det er en viss sammenheng mellom mediale sirkus og nettopp medier.

Ansvaret for å hindre at den verste ugjerningen i moderne norsk historie blir et mediesirkus hviler kanskje ikke bare på rettens administratorer?