Kommentar

Klassekampens redaktør tror ikke at Iran utvikler atomvåpen, for det har Den øverste leder Ali Khamenei sagt.

Presset mot Iran bør derfor avvises.

Konkluderer redaktøren.

Klassekampen har en inngrodd skepsis til alt som USA og Vesten sier og står for. Troen på og tilliten til lederen for en totalitær teokratisk stat er rørende.

Etter å ha konstatert at Iran hevder at programmet er til fredelig formål, skriver Braanen på lederplass:

.. Påstanden styrkes av at Irans åndelige leder, ayatollah Ali Khamenei, har avgitt en fatwa som forbyr all utvikling, lagring og bruk av atomvåpen.

Braanen mener:

Det er all grunn til å frykte en prosess der FNs sikkerhetsråd, oppildnet av USA, legger seg på en aggressiv konfrontasjonslinje overfor Iran.
..
Uansett er det ingen tvil om at Iran har rett både til forskning, produksjon og bruk av kjernekraft til fredelige formål. Presset mot Iran bør derfor avvises.

Den ene dagen forsvares David Irving, den neste et prestestyre som truer med å svi av Israel.

Ikke rart at avisen opprøres av at Europarådet vil vedta en resolusjon om kommunismens forbrytelser.