Professor Sigmund Karterud tar i Aftenposten for seg de psykiatriske utredningene av massemorderen, og antyder paranoid psykose som en mulig tredje diagnose.

Sentralt i denne drøftelsen står spørsmålet om i hvilken grad det foreligger vrangforestillinger. Det kan således være relevant å se hva de to første sakkyndige vurderte som sådanne:

Observanden beskriver seg selv gjennom ungdomstiden med svært gode kommunikasjonsferdigheter, som en sosial kjempesuksess, leder, sosialt dominerende skikkelse, og med eksepsjonelle ferdigheter i ekstrajobben han hadde ved siden av videregående skole. (12. august)

Observanden omtaler Norges befolkning som folket mitt. Han mener han i 1999 bare brukte ett år på å lese hele pensum til siviløkonomstudiet, og gjorde det eksepsjonelt bra i Fremskrittspartiet. (23. august)

Observanden presenterer en ide om at dersom han og hans organisasjon ikke griper inn, vil alle bosatt i Oslo Vest være truet av vold og drap. Han mener at alle kristne vil bli utryddet, og må evakuere mot Vestfold. Han mener sivilisasjonen er i ferd med å gå til grunne. (25. august)

Han mener at kompendiet han har skrevet har en slik kvalitet at en som leser det automatisk vil radikaliseres. Observanden mener at han skal forandre Europa, og redde samfunnet fra undergang. Han vil enten bli ideologisk leder, eller ny regent i Norge. (25. august)

Observanden gir uttrykk for å være den perfekte ridder, som skal redde Europa. Han hevder å ha vært blant Europas beste online-spillere. Han vurdere sine tidligere engasjementer i ulike forretningsprosjekter til å kaste av seg sinnssykt mye penger, selv om dette ikke kom frem gjennom hans ligningsattester. Han hevder han å ha hatt en rekke ansatte i firmaene, selv om han ikke kan navngi disse. Firmaene ble nedlagt og gikk konkurs. (30. august)

Han frembyr i tilegg et vell av psykotiske vrangforestillinger av grandios natur, eksemplifisert ved ideer om egen suverenitet knyttet til hans skriftlige arbeid, og verkets overordnede betydning for fremtidig borgerkrig og maktovertagelse i Europa. (30. august)

Observanden sier at han har lett etter sannheten etter annen verdenskrig, som han mener holdes skjult. (30. august)

Observanden tillegger egen bruk av alminnelige stimuli som å se på høre iPod, røyke, drikke kaffe og spise godterier betydning som militærstrategier i encellestruktur i revolusjonær vitenskap. Han mener at å se en favorittserie på TV er bra for den revolusjonære kampmoralen. Observanden fortolker følgelig personlige, private og bagatellmessige forhold som betydningsfulle for storpolitiske forhold. (1. september)

I samtalen fremkommer holdepunkter for at observanden siden 2009 har fryktet at hans telefon har vært avlyttet av en europeisk etterretningsorganisasjon. Han har siden 2010 hatt mistanke om at det montert overvåkningskameraer hjemme. Han har vurdert å skaffe detektorutstyr for å finne kameraene, men har nøyd seg med å lete grundig. Han har trodd seg overvåket av sivilt politi. Han har følt seg utsatt for smitte. (1. september)

Han benytter uvanlige begreper som dehumanisering, preventiv krig, potensielle forrædere, henrettelser, militære klær, utslette, eliminere, og maktelitens krigsforbrytelser. Begrepsbruken er i sin helhet knyttet til observandens forestilling om at det foregår borgerkrig i landet. (5. september)

Observanden mener at hans motiv for henrettelsene er å reorganisere den politiske skalaen. Han regner med at hans handlinger vil føre til sympati og støtte fra flere millioner europeere, og at hans politikk vil være den dominerende, politiske retningen på sikt. (5. september)

Han understreker at det viktigste motiv for drapene var at operasjonen uttrykker min kjærlighet til mitt eget folk og land, og vil bidra til å bli kvitt ondskapen i landet. Han mener at han, tross opplevd fare for eget liv, ofret seg for folket sitt. Han mener at nedtegnelsene av hans handlinger i perioden vil gi kommende revolusjonære en fremgangsmåte til lignende handlinger. (5. september)

Ideene om drap omtalt som henrettelser begrunnes i observandens forestilling om at alle de nevnte helt konkret representerer individer som forråder Norge. Han bestemte seg for å ta livet av Gro Harlem Brundtland og deltagerne på AUFs sommerleir i juni 2011. Han mener at Arbeiderpartiet er en terrororganisasjon. Han mener han ved å ta livet av de nevnte ville bidra til å bli kvitt ondskapen i landet. Observanden tror han snarlig vil bli drept, og mener at fengselsledelsen stilltiende samtykker i dette. (5. september)

Han benytter uvanlige begreper som mål, kampmodul, henrette. effektuere, ammunisjonsadministrasjon, “encounter”, kapitulasjon, infiltrere og deaktivere. Begrepsbruken er i sin helhet knyttet til observandens forestilling om at det foregår borgerkrig i landet. (13. september)

I samtalen benytter observanden begreper som martyrium, edel rolle, befri, tilgivelse, edle motiver, offer, gave og frelser om seg selv og sine oppgaver. Begrepsbruken er i sin helhet knyttet til observandens forestilling om at han skal befri Europa fra tyranni, og at han den 22.07.11 alene rte krig mot alle de vesteuropeiske regimene. (13. september)

Observanden mener at det vil komme frem at han gjennom drapene 22.07.11 bidro til redde sitt folk. Han mener at hans rolle er martyrens, med edle motiver, og at hans handlinger vil gi militante nasjonalister et verktøy til maktovertagelse i Europa. Han mener at hans organisasjon Knights Templar har mandat til å fungere som krigsforbryterdomsstol. (13. september)

Observanden sier i samtalen at han var i ekte krig. Han mener det foregår etnisk rensing i landet. Han mener at han førte krig mot alle de vesteuropeiske regimene. Han mener at det pågår en prosess der kulturmarxistene infiltrerer, hjernevasker og ødelegger det etnisk norske. Observanden har omfattende tanker om infiltrasjon og bakenforliggende konspirasjoner hos sentrale samfunnsdebattanter og samfunnsinstitusjoner. Han mener at navngitte personer er forrædere. (13. september)

Han benytter uvanlige begreper som kommandør, sikkerhetsbeslutninger, frigjøring, motstandsbevegelsen, immunitet og kapitulasjon. Begrepsbruken er i sin helhet knyttet til observandens forestilling om at det foregår borgerkrig i landet. (16. september)

I samtalen benytter observanden begreper som martyrium, dad, perfekt ridder, visjonær, edel, og lidelse om seg selv og sine oppgaver. Han sammenligner seg selv med historiske krigs- og ridderhelter som Tsar Nicholas og Richard Løvehjerte. Begrepsbruken er i sin helhet knyttet til observandens forestilling om at han gjennom sine handlinger den 22.07.11 ofret seg og blir betraktet som helt. (16. september)

Observanden mener at han er en perfekt ridder. Han mener at han er nominert som leder for det han kaller Det konservative vokterråd, som skal styre landet etter maktovertagelse. Han mener at han er egnet til å bli ideologisk leder i en pan-europeisk organisasjon. Han vet han vil bli løslatt. Han mener han sjelden tar feil, og har ekstraordinære egenskaper. Han mener at han er en leder gjennom eksempelets makt, og at hans dåd ligger i offeret han har gjort. (16. september)

Observanden sier i samtalen at han kjenner den sannheten som er skjult for andre. Han mener at det foregår borgerkrig i landet. Han mener han måtte drepe minst tolv, fordi det finnes en sensur-mur som forhindrer åpen debatt om det som foregår i landet. Han mener at krigsoppgjøret etter annen verdenskrig var maskert og manipulert, og sammenligner sin situasjon med denne. (16. september)

Han benytter uvanlige begreper som å kommandør, militærdomsstol, kampmusikk, kapitulere, og “struggle”. Begrepsbruken er i sin helhet knyttet til observandens forestilling om at det foregår borgerkrig i landet. (20. september)

I samtalen benytter observanden begrepet martyre seg, og nasjonalhelt, om seg selv og sine oppgaver, og mener mange hundre tusen nordmenn ser på ham som det. Han sammenligner seg selv med den historiske krigshelten Leonidas. Begrepsbruken er i sin helhet knyttet til observandens forestilling om at han gjennom sine handlinger den 22.07.11 kvalifiserer til heltestatus. (20. september)

Observanden ser på seg selv som en nær perfekt ridder, som gjennom sitt skriftlige arbeid og de påklagede handlinger skal sørge for rekruttering og seier i Europa, og gjenskape kongedømme i Norge. Han mener at han fra 21 års alder endret seg fra ordinær til briljant. (20. september)

Observanden bekrefter tanker om avlytting og overvåkning. Han har ment seg utsatt for smitte, og har vært redd for stråling, dog uten noen kjent strålingskilde. Han har vært ekstra redd for smitte, brukt munnbind inne, og konsultert sin primærlege vedrørende dette. (20. september)

Observanden mener han tilhører en forfulgt minoritet. Han mener at det norske folk blir forfulgt og drept. Han mener Norge er i borgerkrig. Han mener at det er overhengende fare for eget og andres liv. (20. september)

Observanden benytter uvanlige begreper, eksemplifisert ved lavintensiv borgerkrig, militær orden, militærdomsstol, avretter, og operasjon. Begrepsbruken er i sin helhet knyttet til observandens forestilling om at det foregår borgerkrig i landet. (22. september)

Observanden benytter uvanlige begreper som hevd, suveren, definisjonsmakt, ansvar, kjærlighet til folket (mitt), unik, pioner og ny regent knyttet til beskrivelser av sin egen posisjon.Observanden benytter uvanlige begreper som hevd, suveren, definisjonsmakt, ansvar, kjærlighet til folket (mitt), unik, pioner og ny regent knyttet til beskrivelser av sin egen posisjon. (22. september)

Observanden mener at han gjennom hevd er ideologisk leder av organisasjonen Knights Templar, som har som mandat å være både militær orden, martyrorganisasjon, militærdomsstol, dommer, jury og avretter. Han mener han har avsvar for å bestemme hvem som skal leve og dø i Norge. Ansvaret oppleves reelt, men tyngende. (22. september)

Han mener 15 % av befolkningen støtter de påklagede handlinger. Han mener hans kjærlighet er overutviklet. Han mener han er en pioner i en europeisk borgerkrig. Han sammenligner sin situasjon med historiske krigshelter som Tsar Nicholas og Dronning Isabella. (22. september)

Observanden mener det er sannsynlig at han at han kan bli ny regent i Norge med navnet Sigurd Korsfareren den II etter et snarlig statskupp og maktovertagelse. Han mener han har gitt fem millioner kroner til kampen. Han mener han kan få ansvar for deportasjon av flere hundre tusen muslimer til havner i Nord-Afrika. (22. september)

Observanden mener det foregår etnisk rensing i Norge, og at han lever med frykt for å bli drept. Han mener at det vil kunne utløses en kjernefysisk tredje verdenskrig som følge av begivenhetene han er seg selv som en del av. Han mener det er en pågående borgerkrig i landet. Observanden arbeider med løsningsforslag som skal forbedre vår norsk-etniske, genetiske pool, utrydde sykdom, og redusere skilsmisseraten. Han ser for seg reservater, DNA-testing, og massefabrikker for fødsler. (22. september)

Som tidligere presenterer observanden ideer om egen suverenitet knyttet til egne evner, sitt skriftlige arbeid, og sin og verkets overordnede betydning for det han opplever som pågående borgerkrig i Norge. Han sammenligner sin egen person med opposisjonsledere som Osama Bin Ladden og Nelson Mandela, og mener at han representerte Den europeiske motstandsbevegelsen ved de påklagede handlinger 22.07.11. (2. november)

Observanden tror det er sannsynlig at de sakkyndige og det sittende regimet i Norge vil manipulere og bevisst fremstille ham uriktig i den kommende rettssaken mot ham. (2. november)

Er disse tingene vrangforestillinger, fantasier eller løgner? Det er lett å tenke seg at det er glidende overganger mellom disse, og at det kliniske skjønn som kreves for å lande på en konklusjon både er heftet med usikkerhet og vanskelig formaliserbart, selv om de benyttede diagnosesystemene formaliserer til en viss grad.

Det virker lite sannsynlig at alt dette er teater, og Breiviks advokat virket da i begynnelsen også klar på at hans klient hadde en virkelighetsoppfatning hinsides den normale.

Les også

-
-
-
-
-
-

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂