Sørheim: visse temaer som obs. var besatt av.

Et referat fra 5. samtale, tematisk skulle den handlet om tiden fra våren 2002, men vanskelig å holde seg til tema, han begynte etter få setninger å snakke om KT og Kompendium.

– dette var slutten på min umoralske periode, jeg begynte å gå en annen vei. Jeg forandret meg på den tiden.

Flyttet til tidemandsgate,

mellom 2003 og 2005

obs. sier han gradvis trakk seg ut av gamet, i 2006 fant han ut at de 150.000 han brukte på husleie var bortkastet, og han flyttet hjem til mor.

martyrtanken ble født da jeg flyttet hjem til mor, men satt på vent fordi jeg ville gi meg selv en martyrsgave,

han spilte 10-12 timer om dagen, var med i flere guilds, sier han hadde lederrolle i alle.

– Vi var selvsagt de beste, alt jeg tar i blir best

Han begynte å skrive bok: at han ikke røpet for mor at han arbeidet for militær overtakelse av Europa.

trappet ned det sosiale og skyldte på at han spilte

brukte mesteparten av våkne liv på å skrive, ellers lite kontakt, frem til høsten 2007

fra 2002 hadde han sverget å leve for kampen, men uklart hvordan det skulle skje, etter flytting til mor ble tanken forsterket.

jeg så at jeg måtte bli aktivist, han mener planlegge og gjennomføre henrettelser, det er ikke det samme som drap, slik dere sier.

Da Kompendiet var ferdig i 2009, derfor er den militære delen til sist

sannheten til seierherrene etter WWII skulle frem.

Ca 30 % av K er klipp og lim. Den skjulte sannheten skulle frem. Den som leser det vil automatisk radikaliseres. Vår inntreden med ny ideologi, ny innsikt.

Hvem er vi?

Jeg -vi – det er det samme.

Hvordan var han i kontakt med andre?

Vil ikke si hvordan, vil ikke navngi dem. Jeg fikk 60 sider på møtet i London, de har bidratt minimalt. Har hatt mye kontakt med andre i 2002, over nett.

Han har fått noe i koder, det har vært lite, og det var uansett opp til meg å tolke, ikke finne dem opp.

det var bare halvklart at jeg skulle bli martyr, borgerkrigen måtte vente

Hevder han har hatt omfattende kontakt med andre, via teknologi, antyder selvhenføring, koder.

omfattende volds og drapstanker, om henrettelser

6. samtale 1.09.11

innledningsvis spurte sakkyndige hvordan han hadde det: kampmoralen er på 30 %.
Sakkyndige forsøkte å finne ut om han hadde følt seg nedstemt, dere misforstår sa han det går bare på kampmoral, ikke slik dere antar.

tross gjentatte spørsmål klarer obs. ikke finne ord som dekker hans følelser, ej heller før de påklagede handlinger, han snakker om kampmoral og belønning, men lang tids forskning viser at man kan bruke godteri, snus, krokodiller og snøfsehyl,

sakkyndige sier det høres ganske alminnelig ut

nei, sier han det er en vesentlig del av revolusjonær virksomhet, nye militære strategier åpner for nye belønningssystemer

vi spurte om han har brukt stoff

i november 2009 ble Kompendiet fullført

– jeg lagrer kompendiet og epostadressene lagres på sikkert sted. vil ikke si hvor chip’en ligger.

forteller om hvordan han har tatt ut batteri på telefonen for å unngå avlytting,

vi kom til et punkt om påvirkning via smitte,

obs: tanken om smitte mer aktuell for ham fra 2010, mer og mer irritert på folk som går rundt og smitter andre.

– var irritert på smitteførende, og mor merket det,

gikk til innkjøp av munnbind, som han av og til brukte

gikk selv inn i rustningsfasen

i status presens

obs. er ikke i stand til å gjenkjenne eller beskrive egne følelser, fremstår aleksitymi: ute av stand til å beskrive sine følelser

sier at det å røyke og spise godteri er ny strategi, det å se tv-serie er del av strategi, har betydning for storpolitiske forhold, ledd i revolusjonær bevegelse.

vurderes som storhetsforestillinger

5.09.11 ny samtale

fra august 2010 fire sammenhengende ukene med research for å skaffe våpen.

dro til praha, ville skaffe ti magasiner med ammo, liker å være godt forberedt, hadde på det tidspunkt ikke bestemt seg for målet.
han var i explosion acquire phase,

i januar og februar 2011 satt han mye hjemme, hadde fortsatt ikke bestemt seg for operasjonen, det ble et spørsmål om hva som går for en person, vurderte og ønsket å overta NRK, atomreaktor på Kjeller, kanskje Slottet, men Europas kongefamilie skal ikke henrettes før i 2020, går over til å snakke i vi-form: vi har erklært full krig mot kategori A og B, til sammen ca 4.500 mennesker.

Tenker på å angripe regjeringskvartalet, ville gi regjeringen en advarsel først.

Plan A var å plassere 300 kilos bomber i fire biler, henrettelser av blitzere, svs hovedkontor og dagsavisen, han tenkte mye på å sprenge slottet, det ville gitt stor oppmerksomhet om den paneuropeiske bevegelse

på dette punkt intens, ordrik og snakket fort.

En plan B var SKUP-konferansen,

om tiden fra febr 2011, nødvendig å ha en operasjonsbase, kjøpte den beskrevne gården, solgte bilen sin og leaset en bil som han så for seg kunne sprenge Slottet eller regjeringskvartalet.

Det optimale målet i Norge var regjeringskvartalet. 200-300 drepte var målet, 12 var en fiasko. Ventet å høre på P4 hvor mange som var drept, hvis 300 ville han overgi seg

utøya ble ikke mål før 1 måned før hendelsen.
jeg fortsatte å ha aftenposten og nrk på listen helt tett opp til aksjonen.

utøya var ikke ideelt mål, alle drepte skulle være over 18, men i fase 2-borgerkrig ville man regne alle over 15 som legitime mål

– operasjonen er mer enn rettferdiggjort, det var et preventivt angrep, den fungerer som en advarsel, viktigst at den uttrykker min kjærlighet til folk og land, og er mitt bidrag til å redde landet

en rekke detaljer om hvor han kunne sprenge,

de siste fire ukene beskriver han sine aktiviteter, han jobbet hardt sier han.

– det hele var et risikoprosjekt kunne blåst av meg armene da jeg drev med aluminiumspulver, men ville ofre meg for folket mitt

om selve dagen har han gitt en rekke detaljer, han ble forsinket, og ga derfor en forklaring som sammenfaller med det som er sagt i retten.

s. 145,

R.kvartalet er stedet med færrest sivile, vi aksepterer 50 % sivile, kalkulerer med få i begynnelsen, men så vil det bli flere.

sakk. spør om han vurderte å legge planen vekk.

– nei, jeg tenkte aldri på å snu eller stoppe. dehumaniseringsprosessen begynte da han skrev den militære del av kompendiet i 2009, eller helt tilbake til 2002.

Obs understreker at viktigste motiv var min kjærlighet til folk og land, han mener at han, tross fare, ofret seg for folket sitt. Hans handling vil gi andre revolusjonære et eksempel for fremtiden.

Nederst på denne siden og neste oppsummeres hans tanker om omfattende vold og drap: tror han vil bli drept på ila.

omfattende drapstanker, han har begynt å handle på grunnlag av disse vrangforestillingene i 2010, han måtte struktureres for ikke å falle ut av tema.

13.09.11, ny samtale

tema opplevelser fra han forlot R.kvartalet. Først fortalte han om intervallet fra han kjørte fra oslo til han ble pågrepet

beskrev ankomsten til utvika og de første drapene

obs mener han hadde god administrasjonsammo, jeg brukte blykuler for de gjør mest skade.

hva tenkte han om å ta livet av folk

han gir et svar som er mer opptatt av ham selv

hvordan opplevde han det å se ungdommene svømme?

– da var jeg på autopilot og ville drepe flest mulig

de sakk. spør hva han tenkte da han gikk rundt

– ville drepe nok til at K. fikk verdenspresse. Operasjonen var en formalitet.

De sakk. spør igjen om hvordan han tror det var for ungdommene.

– alle i KT ville foretrukket eksplosiver, vi er pragmatiske

– det som skjedde var nødvendig, at en person som meg nesten ofrer livet,

vi ønsker å tilgi dere, vi som utfører handlingenem, vi er villig til å tilgi alle, også A og B-forrædere, dersom de anerkjenner oss og vår kamp. Jeg er svært stolt over kampen som helhet, jeg er forberedt på å være martyr. det vil manifesteres i fremtiden.

kommer inn på at borgerkrigen har ulike faser

om nomenklatur og innhold i Kompendiet

de sakk. spør: hvordan vil han oppleve det hvis K blir en flopp

– 15-50 % ca halvparten er enig i at islam dekonstrurerer Europa. Han vet med sikkerhet at 300.000 militante nasjonalister har fått K. Det er ment som en gave til dere.¨

han bes utdype

– Korsfarermentalitet i gave. 1. det er en org for urbefolkningen, 2) det er en org som skal henrette A og B-forrædere

De sakk, sier igjen at dette kan minne om frelse

– Det er frelse sier han, det er jo det vi er.

nye navngitte eksempler hvem som er farligst.

Status presens for denne samtalen:

obs. sier i samtalen at han var i ekte krig, han mener det foregår etnisk rensing, han fører krig mot alle myndigheter, har omfattende tanker om infiltrasjon hos sentrale samfunnsinstitusjoner, et altomfattende paranoid system, med omfattende tanker om drap

9. samtale 16/9-11

det ble avtalt at samtalen skulle dreie seg om hans forhold til egen familie, og situasjon nå

innledningsvis fortalte han om sin søster og mor men gikk fort over til seg selv.

– jeg er opptatt av å gjøre noe edelt.

brakt ham tilbake til tema mor og søster, han sa helt kort at fordi moren var kvinne ville hun nok ikke forstå hans motiver. kom inn på at han ser for seg en endret samfunnsstruktur der kvinner skal ta seg av barna.

sakk. spør om han ser på seg selv som edel person

– jeg kan ikke se på at folket mitt blir voldtatt, sier han. sammenligner seg med nikolas I og richard løvehjerte, snakket om armenske folkemord,
forsøkte å få ham tilbake på tema

– han tror 120 millioner vil se på ham som edel, hvis de kjenner hans motiver.

hvordan ble han den han er?

– jeg er ekstremt ambisiøs, jeg er risikopervers, jeg kjenner ikke til en mer perfekt ridder.

senere utdyper han med at han er den mest perfekte siden WWII

har han egenskaper ingen andre har?

det vil han ikke avsløre

obs. starter med å fortelle om militante nasjonalister som kommer til å ta over i Storbritannia, da er sjansen stor for at han vil bli løslatt.

Det spiller ingen rolle hvem som skal leve.

– Da vil det komme flere angrep

etter 1.1.2020 vil A og B være fritt vilt, også 90.000 C-forrædere

På Utøya tenkte jeg på selvterminering, men var sterk nok til å leve videre. Jeg er bare et verktøy.

Sakkyndige. Det kan virke som han ser på seg selv som viktig

– Vi er i fase en av asymmetrisk, lavintensiv borgerkrig

Men hva hvis K. ikke bidrar til ny rekruttering?

Han minner sakk. på at KT også er en militærdomstol. Det vil uansett være en suksess.

Hva slags tanker har han om Utøya-drapene nå?

– Jeg presenterte meg som kommandør og regnet selvsagt med at de ville forstå hvem jeg var

Hva med ungdommene på øya?

– Det var ikke sivile der.

Han er ikke i stand til å ta de døde eller overlevendes perspektiv.

10 samtale 20.09.11

Obs tok selv opp omstendighetene rundt fengslingsmøtet.

– Som kommandør ønsker jeg å bli stilt for militærdomstol.

Har fortalt om videoen

på s 168 spørres han om sin fysiske helse, og sier han er i god fysisk form. Om sin psykiske sier han at han har svært sterk psyke, han har ingen plager, bortsett fra synkende kampmoral

på dete tidspunkt presenterte vi et antall psykometriske tester, de rommer standardiserte spørsmål,

nest nederste avsnitt: han sier på spørsmål at han aldri har hatt tanker om selvmord, men tanker om andres død ved henrettelser, og egen død.

obs. sier han i korte øyeblikk har opplevd boosts av velbehag, tror det kommer av gode rutiner. de kan vare fra et par sekunder til en hel dag. Ut over dette hadde han aldri opplevd noen av fenomenene han har vært utspurt om.

22/7 så en rekke mennesker dø, og var redd for selv å dø

vedrørende psykotiske symptomer: de sakkyndige spør om han opplever seg forfulgt:

– vi er en forfulgt minoritet. gir eksempler, grandiose forestillinger – han er perfekt ridder, skal sørge for rekruttering og seier.

bekrefter tanken om drap på et stort antall personer, hvis ikke snur innen 2020, en grusom hevn venter

obs. sier at siste gruppe kalles nomenklatura, bortsett fra siste del av KT-intellektuelle, det kan omfatte så mange som 200.000 personer i norge som er nomenklatura, dvs. mål

blir spurt om han har mottatt beskjeder via nett eller på andre måter,

er han utsatt for stråling? han sier han har hatt strålingsangst

blir spurt om han har opplevd endringer knyttet til egen kropp

sier han har gjennomgått neseoperasjon, har vurdert å gjøre noe med tennene. sier at siden han ville martyrere seg , har han tenkt han skulle se best mulig ut.

status presens: nest nederste avsnitt:

obs. bekrefter tanker om avlytting og overvåking, redd for stråling, uten kilde, ekstra redd for smitte, konsultert sin primærlege, vurderes som paranoide vrangforestillinger.

obs kommer med flere trusler, dersom de han omtaler som A og B-kategori ikke snur innen 2020 vil det komme en grusom hevn, mulig død for 200.000 mennesker. Omfattende drapstrusler

11. samtale

om medlemskap i frimuererordenen – obs. sier: deres prinsipper sammenfaller med mange av våre. KT har inspirert frimurerne, de er bibliotekarer for oss.

obs gir ytterligere detaljer om KT, om møtene han har deltatt på, når man ordineres blir man ridder justitiarius, i Norge er jeg ridderjustitiarius,

hvordan vet han at han er det? det går på hevd sier han.

Obs sier det ble muntlig enighet om å være dommere i krigsforbryterspørsmål, det er operasjonen som har gjort ham til kommandør.

de sakk. lurer på hvem som er mestre og stormestre i KT?

det er ingen stormestere eller mestre, fordi vi er i fase 1, når vi er i fase 2 vil valgene foregå åpent

har det vært kontakt mellom medlemmen?
– nei i liten grad, men en vellykket operasjon i ett land, vil gi hevd i et annet.

– min tolkning vektlegges fordi jeg nå har definisjonsmakt, det er en militær orden og martyrorg. dommer, jury, avretter, alle er villige til å slåss til døden,

de sakk spør hvem som har identifisert de ulike kategorier?

– det er definert av meg, navnene er oppsatt av meg.

sakk spør om han kan bestemme alene hvem som skal leve og dø

– jeg plukker ikke ut, jeg identifiserer dem etter deres handlinger

de sakk spør hvordan det oppleves å ha et slikt ansvar

– det er et kjempeansvar, på mange måter tyngende.

hvordan tror han det norske folk vil se på handlingene?

her gir han de estimater vi har nevnt

hva skulle til for at han skulle føle skyldfølelse?

han ler.

– det er ikke mulig å angre på rettferdige mål.

hva skulle eventuelt få ham til å revurdere?

– Det måtte i tilfelle være hvis han ble så demonisert i mediene at han ble hjernevasket

– min samvittighet er overutviklet hos meg.

Obs ba de sakkyndige om et blankt ark for å tegne empati og samvittighet, den ga ikke noen mening, og etter en stund var han enig i det selv

kunne han nevne noen svakheter ved seg selv?

etter å ha fortalt litt om egenskaper som kunne være svakheter, sa han at han la ut bildet av seg på nettet, og der havnet han på 4,9, som ikke kvalifiserte til vakker

han sier han vil kjempe med pennen fra fengslet. Han jobber med Den konservative liga som skal gjennomføre statskupp,

obs. sier: – Det er 50 % sjanse for statskupp i Frankrike innen 2020

Det er 15-20 % sjanse for statskupp også her i nær fremtid.

Han jobber med programmet til den konservative liga, han vil ta navnet sigurd korsfareren den II; hvis han blir ny regent.

– vi vil diskutere styringsform, det må tas DNA-prøver av alle på hyresiden,

hvordan vil han oppføre seg som regent?

– Han vil ta navnet sigurd korsfareren II, som jeg beundrer. Hvis regent vil han få ansvaret for å deportere 300.000 muslimer.

– hvis vi har tilgang til kjernefysiske våpen vil vi bruke dem.

en reell fare for 3.verdenskrig

hvor sannsynlig er dette?
begynner å regne på sannsynlighet i prosenter

men han anser det for sannsynlig at det blir ny regnet i 2020, og at han vil sitte i vokterrådet, og han han vil sitt der

han kjenner til at det var en sak om hvem som skulle ha omsorg for ham som liten, men kjenner ikke til at han ble utredet på SSBU,

han resonnerer seg over i et langt resonnement.

obs forklarer videre at han vil danne et norge som på 50-tallet. de moralske dyder vil gjenreises.

Det vil bli dannet liberale soner i tre byer, der narko og prostitusjon er tillatt. han planlegger ny bok, der alt dette er beskrevet.

så beskriver han prøverørsmodellen, ser for seg at man i fremtiden vil trenge å øke befolkningsraten.

obs sier han har tenkt på å bli donor selv, men sier han kanskje ikke er pen nok

regnestykke over hvor mange kvinner som må engasjeres.

obs presenterer selvlagede ord som ridderjusitiarius, i ulike kombinasjoner. De vurderes som neologismer, han mener han har ansvar for hvem som skal leve og dø i norge.

obs fremstår med omfattende ideer om drap bla på kongefamilien. moderat assosiasjonsforstyrrelse og perservasjon

12. samtale 2.11.11

hadde meddelt via advokat at han ikke ville underkaste seg MR:

de sakk. spør obs hvorfor ikke?

– det er en fornærmelse, det er som å ville undersøke hodet til islamister.

var han redd for bestemte ting

– det kunne være noen som vurderte bildene ville legge noe i bildene

– tror det er den statlige instansen som har sendt dere, som har bestemt dette.
– osama ville aldri ble bedt om dette.

så ble han bedt om å kommentere den del av K som omhandler hvordan KT skal bli dekorert

de sakk. ber han utdype martyriet

– Det er idealet, vi glorifiserer døden.

hvorfor valgte han da å overgi seg?

Obs fortsetter: det måtte en stor europeisk operasjon til, det var KT Europa som handlet,

har tenkt på å sprenge bomber nær Amelie-toget eller 1. mai- toget det kunne drept 40.000

han sier han har beskrevet sin fremtidige rettssak

– dere har direkte interesser i dagens regime, derfor kan dere ikke si hva dere mener.

status presens – de sakkyndige i norge vil bevisst fremstille ham uriktig, vurderes som paranoide vrangforestillinger.

siste samtale 13 samtale, fant sted med bare Husby:

skulle handle om riddere som begrep og begepet rundt martyriet,

midt i tema om martyriet så sier obs:

– en ting jeg vil du skal bruke, vi er villig til å benytte alle midler, hvis alt dette oppnås skal vi avstå fra halshugging og utsletting av familiene.

psykometri