Anne Kristine L. Toje satte nylig et kritisk søkelys på stortingsrepresentanters og offentlig ansattes reisevirksomhet hos Minerva. Hennes viktigste ankepunkt mot den politiske turismen er i hovedsak et manglende samsvar mellom ressursbruken og det faglige utbyttet, hvilket også ser ut til å gjelde forvaltningsturismen. I kommentarfeltet nevnes også den akademiske turismen, en lenge benyttet betegnelse […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.