Nytt

30. mars 1976 eksproprierte Israel – av sikkerhetshensyn ­– arabiske landområder. I protestene som fulgte ble 6 palestinaarabere drept. Dagen har siden vært ”palestinsk” minnedag.
I år har det blitt lagt meget omfattende planer for aksjoner.

Minnedagen knyttes nå også opp mot Israels hovedstad; dagen kalles i år for Global march to Jerusalem.

“We assert the importance of Jerusalem politically, culturally and religiously to the Palestinian people and humanity as a whole.”

Det planlegges store folkemarsjer mot Israels grenser fra alle de omkringliggende landene, pluss innenfra, fra de administrerte områdene. Også i andre land arrangeres det aksjoner – i Birmingham vil f.ex. franske Veolia være i fokus, pga selskapets arbeid med bl.a. infrastrukturen i Israel.

Her har dere en detaljert israelsk oversikt:
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/html/hamas_e153.htm

Fra Birmingham:
http://westmidspsc.org/boycott/?p=104

Global march:
http://stopwar.org.uk/index.php/action-a-events/national-events/1197-30-march-global-march-to-jerusalem-solidarity-protest-and-rally

BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) ”invites people of conscience” likesågodt:
http://www.bdsmovement.net/2012/bds-global-day-action-201-8667#.T2uEgBwmwgt