Sakset/Fra hofta

LEST: Omtalen av grusomhetene i Syria er behersket, også i statskanalen. Der snakker man fortsatt om «konflikt» og tallene det referes til er fra desember, da FN sluttet å telle. Hva om det hadde vært Israel som førte krig i en slik skala?

Da hadde Oslo kokt av demonstrasjoner, og NRK hadde vært brukt som mobiliseringskanal for hellig vrede.

Eirik Løkke, rådgiver i Civita,  ser på venstresidens taushet og dobbeltmoral: Syria og venstresiden:

 

Det er mulig det ikke kommer som noen overraskelse, men stillheten fra norsk venstreside er mer enn påfallende. Ingen raseriutbrudd fra Erling Borgen. Intet forsøk fra legene Fosse og Gilbert på å hjelpe ofrene i Syria. Ingen moralsk fordømmelse fra Hallgeir Langeland (vel – han har så langt ikke foreslått fredsprisen til Assad – det er i hvert fall noe). Faktum er at hele den norske venstresiden er tyst! Ikke en lyd å høre!

Et raskt søk på Sosialistisk Ungdom sine nettsider om Syria viser kun en fordømmelse av USAs (sic) ”terrorangrep” i 2008. Man kunne jo mistenke ungsosialistene for å følge sitt politiske forbilde, Hugo Chavez, i sin beundring for Basar Al-Assad. Ei heller på Rødt/Rød ungdom eller Arbeiderpartiet/AUF sine nettsider er det spor av Syriakritikk. Det kan hende jeg har lett dårlig, men fraværet av kritikk er iøynefallende. Man kan jo spørre seg om dette er tilfeldig?