Nytt

En fersk undersøkelse fra Libya viser en urovekkende svak oppslutning om demokratiet i landet.

Undersøkelsen er et samarbeid mellom University of Oxford, den private organisasjonen Oxford Research International og Universitetet i Benghazi. Her fremgår det at bare 29 prosent av de over 2000 spurte ønsker demokrati. Hele 35 prosent sier de foretrekker en sterk mann som leder.

Den viser også at et overveldende flertall er optimistiske på landets vegne. 8 av 10 forventer et bedre liv etter opprøret og 69 prosent av respondentene forventer også å bli hørt når det gjelder den fremtidige utviklingen av landet. Til tross for denne optimismen sier likevel 16 prosent av respondentene at de er villige til å ty til vold for å oppnå politiske mål. I University of Oxfords pressemelding fremgår det at dette i så fall ville bety rundt 630 000 potensielle krigere, i tillegg til de 280 000 som tidligere tok til våpen.

I følge seniorforsker Helle Malmvig ved Dansk Institut for Internationale Studier, er det kun en liten, elitær gruppering som ønsker seg demokrati etter vestlig forbilde i Libya. Måten den libyske befolkningen skal delta i det politiske liv er stadig til forhandling, sier Malmvig til avisen Berlingske.

 

University of Oxford: Libyans ‘would prefer one-man-rule over democracy’
Berlingske: Demokrati ses som en vestlig importvare