Nytt

Riksadvokat Tor-Axel Busch svekker sin og rettssystemets autoritet når han i løpet av kort tid snur 180 grader i spørsmål om Anders Behring Breiviks utilregnelighet.

Problemet med saken har vært økende usikkerhet, ved stadige lekkasjer av mennesker som ønsker å påvirke prosessen i en bestemt retning.

Når Busch så skifter mening og sier dette offentlig, er han med å understreke at alt flyter.

Ikke minst er han med å undergrave arbeidet til statsadvokatene Svein Holden og Inga Beier Engh som spesifikt refererte til samtaler med Busch da de gikk ut og sa at i Norge dømmer man ikke sinnslidende til fengsel.

Svein Holden presiserte at rimelighetskravet gjelder. Hvis det er reist tvil om Anders Behring Breiviks tilregnelighet er dette nok til at han ikke kan dømmes. Man trenger ikke bevise det hinsides rimelig tvil. Det holder med tvil. Busch var selv ute og presiserte dette.

Nå har han snudd 180 grader. Busch sa på et møte i Norsk redaktørforening at det var mulig at tiltalen vil bli endret underveis, avhengig av hva de to nye sakkyndige kommer frem til.

Tidligere har Busch sagt at Husby/Sørheims vurdering vil bli stående, selv om en ny skulle komme til motsatt konklusjon. Det er reist så vesentlig tvil om tiltaltes tilregnelighet at en ny rapport ikke vil rokke ved den vurderingen.

Nå sier han det motsatte.

Til nå har Busch vært klar på at påtalemyndigheten kommer til å legge ned påstand om tvungen psykisk behandling i lys av den rettspsykiatriske rapporten skrevet av Synne Sørheim og Torgeir Husby.

Det bekreftet han også under et debattmøte i regi av Oslo redaktørforening torsdag, men åpnet samtidig for at påtalemyndigheten kan endre oppfatning underveis i den ti uker lange rettssaken mot Anders Behring Breivik som starter 16. april.

Forbeholdet ble tatt på bakgrunn av den nye sakkyndige utredningen som ennå ikke er påbegynt.

– Hvis vi i løpet av rettsforhandlingene blir overbevist om noe annet, vil vi med glede påstå straff, sa Busch.

Hvordan vil denne helomvendingen eller vankelmodigheten påvirke statsadvokatenes arbeid?

Rettssaken virker kaotisk, og bærer preg av uforutsigbarhet.

Også de massive lekkasjene til pressen bidrar til et slikt inntrykk.

Norges største og mest alvorlige rettsprosess etter krigen holder på å spore av.

Riksadvokaten åpner for å sette Breivik i fengsel