Nytt

Statsminister Jens Stoltenberg skal holde hovedtalen under markeringen av Holocaust-dagen under murene ved Akershus Festning fredag 27. januar.

Når Stoltenberg har påtatt seg denne oppgaven vil han ganske sikkert si noe om skjebnen som rammet jødene i Norge, både de norske og utenlandske, og den ferske katastrofen, 22/7.

Spørsmålet er om han vil be om unnskyldning for norsk deltakelse i utryddelsen av jødene: statspolitiet ble tildelt jobben med å hente jødene i deres hjem og føre dem ned til kaia. Selv om det var et nazifisert politi var det likevel et norsk politi. Skyldspørsmålet dukker også opp når det gjelder smuglingen av jøder over til Sverige.

Det kan være at Stoltenberg sier at en unnskyldning er et tamt og fattig ord mot de uhyrligheter som ble begått. Kan det være tyngre å bruke ordet skyld?

Uansett: Markeringen av årets Holocaust-dag vil ha offentlighetens oppmerksomhet siden det er statsministeren som skal tale.

Markeringen begynner kl. 1500.

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Les også