Nytt

Man skulle forvente at sikkerheten rundt statsministeren blir ivaretatt når han skal delta på et utendørsarrangement midt i Oslo. Men sikkerhetsopplegget rundt Jens Stoltenberg under Holocaust-markeringen på Akershusstranda var langt fra det man bør forvente etter 22/7.

Vi kom vandrende langs Akerhusstranda fra Rådhuset og kom like etter at Odd Bjørn Fure hadde begynt. Tidligere pleide det å stå et par politibiler parkert i veien. Nå var ingen å se. Ikke på denne siden. Vi kunne spasere rett opp under talerstolen. Ingen kontroll. Fure overlot ordet til Stoltenberg. Det var en liten tett forsamling. Etterpå satte Stoltenberg seg ned rett foran talerstolen sammen med sin kone, og der ble de sittende.

Minimum av sikring burde vært en sikkerhetssluse for alle som skulle på arrangementet. En fysisk kontroll.

Norges statsminister må fortsatt kunne sitte utendørs og være omgitt av vanlige borgere. Men det må være en sikkerhet på plass som markerer at det ikke er fritt fram.

Det kom en politimann forbi bak oss og to sivile. Men det er for dårlig. Silingen må skje på forhånd, ellers blir sikringen etterpå illusorisk.

Tidligere år har politinærværet med synlige biler virket som en påminnelse: at man ville passe på jødene. Nå deltok statsministeren, burde ikke kombinasjonen tilsagt en enda strengere kontroll? Man undres over hva slags sikkerhetsvurdering som er foretatt i forkant.