Lurer du på hva som står skrevet om ett og samme tema på Wikipedia-sider med forskjellige språk? Det har man en stund kunnet gjøre ved å åpne en lenke i venstre kolonne til en tilsvarende artikkel i et nytt vindu. Nå kan dette gjøres enda enklere med et verktøy kalt Manypedia, utviklet av forskere ved Bruno Kessler-stiftelsen i Trento, som lar en beskue to versjoner i samme browservindu — den ene versjonen om ønskelig automatisk oversatt med Google Translate.

I noen tilfeller vil man finne versjoner som er nær identiske, rett og slett fordi endel artikler er rene oversettelser av andre. Men ofte er det tale om selvstendige artikler over samme tema med stor variasjon i såvel innhold som synsvinkel. Kanskje man på denne måten kan oppdage vesentlige språklig, politisk og kulturelt betingede forskjeller i måten å se ting på — også når man ikke behersker språkene det er tale om? Engelsk og arabisk Wikipedia forteller muligens ikke eksakt samme historie om den andre intifadaen?