Nytt

Etter Mubaraks fall valgte overgangsrådet å innføre en ganske kompleks prosedyre for de forestående valgene:

Landet ble delt opp i tre geografiske soner, og hver sone skulle stemme på ulikt tidspunkt. Nå var det siste sone som sto for tur, og islamistene fikk totalt 62.2% av stemmene, 35.2% til partiet det muslimske brorskap står bak, og 27% til salafistpartiet Al-Nur. Dette er marginalt lavere enn i de to foregående valg, da disse to partiene fikk rundt 65% av stemmene.

Men, valgene er ennå ike over i Egypt; litt senere i måneden vil det bli «omkamp» om rundt en tredjedel av Underhusets seter. Valgene til Overhuset har ennå ikke blitt avholdt; det skjer i en to-stegs prosess 29.januar.