Nytt

Som ventet gjorde islamistpartiene det enda bedre i 2. runde av de egyptiske valgene enn i første.

Denne gang var det landsbygda som stemte, og Brorskapets parti, Frihets- og Rettferdighetspartiet fikk 36.5 %, mens salafistenes Al-Nour fikk i overkant av 28 %.

Den Egyptiske Blokken, det viktigste liberale partiet, kollapset fullstendig, og fikk bare 7% av stemmene. Dette var ikke spesielt uventet etter det miserable resultatet i første valgomgang, der bybefolkningen stemte langt mer konservativt enn man hadde trodd på forhånd.

Det eneste usikkerhetsmomentet i forkant av annen valgomgang var om Al Wafd, Mubaraks gamle parti kunne mobilisere kraftig. På landsbygda har man en langt mer tradisjonell maktstruktur, basert på klan-og-godseierskap, der den lokale Store Mann er den man tyr til for å løse tvister, finne arbeid til sine unge, som hjelper til med giftermål, og eventuelt med et lite lån i harde tider. Disse Store Menn har normalt vært tilknyttet Al-Wafd, og det var derfor rimelig å forvente at disse hadde en langt større lojalitet bak seg enn ellers i Egypt.

Men, Al Wafd gjorde ikke noe særlig godt valg, de heller, og fikk rundt 10 % av stemmene. Dette tyder på at revolusjonen i Egypt er omseggripende, langt utpå landsbygda, og ikke bare konsentrert til storbyene. Men, på den annen side, og dette får bli spekulasjon: De mest årvåkne og tilpasningsdyktige i et ledersjikt har aldri beholdt maktbasen sin gjennom å opponere mot det de oppfatter som «for store» sosiale omveltninger; istedet skifter de kappen etter vinden for å ri på stemningsbølgen, og dermed forbli i lederposison. Går man derfor ned på detaljnivå i de egyptiske valgene tror jeg derfor at man vil finne mange godseiere og potentater som etter revolusjonen i januar som gradvis har bygget opp et nytt image som islams forsvarere, og har valgt å bryte alliansen med Al-Wafd, og er å gjenfinne blant de islamistiske valgvinnerne…

http://www.france24.com/en/20111224-islamist-parties-65-percent-second-round-vote-muslim-brotherhood-freedom-justice-nur-egypt