Feature

Hvis man skal ta ekstremisme alvorlig, så bør det omfatte alle ekstremisme, også når den viser seg hos de man gjerne sympatiserer med, som Hamas. Memri.org gjør en fantastisk jobb med å dokumentere ekstremismen blant palestinerne, og dette burde tas som tegn på støtte, for hvordan kan en palestinsk stat overleve hvis slike krefter vinner frem?

Videoen fra en tale på en markering for Al Ahrar-bevegelsen, sier noe om hva som er mulig i Gaza. Det er en slags religiøs nazisme å snakke om at Allah inspirer mujahedin til å høste jødenes hodeskaller.

Det er grotesk, men sant. Dette budskapet kan kun oppleves på film, og ikke på prent.