Spiller det noen rolle for likestillingen hvordan mannen og kvinnen fremstilles i den offisielle svenske salmeboken? Har tekstenes kjønnsforståelse betydning for Den svenske kirkens selvbilde som en åpen folkekirke?

Disse spørsmålene har vært grundig behandlet gjennom doktorgradsprogrammet til Uppsala universitet. Svarene er gitt i avhandlingen ”Psalm – kön – kyrka. Könsförståelse och kyrkosyn i Den svenska psalmboken och i Svenska kyrkans kyrkomöte”, som også fikk svensk akademias formelle godkjenning 11.november i år.

Teolog og prest Agneta Lejdhamre konstaterer her at de svenske salmetekstene klart virker diskriminerende for kvinner. Hun foreslår derfor et språk som ”utfordrer forestillingene” om kjønn. Som eksempler på urimelig forskjellsbehandling trekker Lejdhamre blant annet frem at kvinners seksualitet er eksemplarisk i den grad den ikke leves ut og at kvinnelige syndere kobles til løsaktig seksualmoral.

Avhandlingen viser at Den svenske kirke som åpen folkekirke er åpen på menns vilkår i sin språkbruk, heter det i Uppsala-universitetets presseomtale.

I kjølvannet diskrimineringsavsløringens omtale i svenske medier, reiser svenske bloggere spørsmålet om skattefinansieringen av ”Psalm – kön – kyrka” er vel anvendte penger.

http://www.uu.se/press/pressmeddelanden/pressmeddelande-visning/?id=1537&area=3,10,16&typ=pm&na=&lang=sv&fromSiteNodeId=30272

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.