Nytt

Det skal i oktober arrangeres positivitetsmarsj i bydel Stovner i Groruddalen. Det klages over medias negative reportasjer om området og nå skal den ressursterke virkeligheten i bydel Stovner løftes frem. Dette ressursterke miljøet som stadig færre norske barnefamilier vil være en del av. Bydel Stovner har bl.a Rommen skole med 94 prosent minoritetsspråklige elever innenfor sine grenser.

Alle barnehagene skal delta, og vi kan vel anta at de skal fremstå som et bevis på hvor fortreffelig Groruddalens miljø er.

• Positivitetsmarsj: Klokken 11.00 på Jesperudjordet

• Verdensfest: Klokken 17.00 på Rommen scene

Stovner bydel har valgt å markere FN-dagen – 24.oktober med en Verdensfest.

Intensjonen er å feire alle kulturer som er representert i bydelen på en positiv måte.

Verdensfesten blir en møteplass, og et utstillingsvindu for hele vår mangfoldige og

spennende bydel. .

Dagen vil inneholde forskjellige kulturelle inntrykk som; mat, stands, dans, musikk,

fotoutstilling med mer.

Positivitetsmarsjen går fra Jesperudjordet til Rommen skole og kultursenter.

I denne deltar alle barnehagene i bydelen og alle skolene er invitert.

http://www.haugenstua.no/index.php?option=com_content&view=category&id=1&layout=blog&Itemid=50