Feature

Det er på dagen seks år siden Jyllands-Posten brakte en helside med satiriske tegninger over temaet, hvorfor tør vi ikke spøke med Muhammed og islam? Tegningene fremstår som like harmløse i dag som den gang, og reaksjonen på dem og betydningen de har fått, er helt hinsides deres saklige innhold. Det må dreie seg om noe helt annet: et brennpunkt for store sosiale motsetninger, som med ett ble åpenbart, til skrekk og gru for mange. Men ikke danskene. De sto fast.

Hvilken galskap det dreier seg om ser man av det faktum at det har vært avslørt en rekke planlagte angrep på Jyllands-Posten og fremfor alt Kurt Westergaard, senest da denne var i Oslo for to uker siden. Deler av radikale muslimer ser det åpenbart som en æres og prestisjesak å hevne seg. Kan et fritt samfunn tillate det? Hva er konsekvensene og den langsiktige pris? Den er allerede høy, tør man mene.