Helsetilsynet ser ingen grunn til å foreta seg noe overfor lege Eirik Solheim som kurset norske nynazister i førstehjelp. Det vakte oppsikt da det ble kjent at Eirik Solheim hadde gitt førstehjelpskurs til Den norske motstandsbevegelsen, en avlegger av Svenska Motståndsrörelsen som er klart nazistisk. Kurset var i januar og en video lå ute på […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.