I forbindelse med den forferdelige terror-tragedien i Oslo og på Utøya, ble den tyske professor Hajor Funke intervjuet av NRK som ekspert på ekstremistbegelser på høyre fløy.

Prof. Funke – for kort tid siden pensjonert – har i mange år vært tilknyttet Otto Suhr Institut für Politische Wissenschaft, ved Freie Universität i Berlin. At dette instituttet er seriøst og har levert anerkjent forskningsmateriale, særlig om høyreekstreme bevegelser i Tyskland og Europa ellers, kan det ikke herske noen tvil om. Man bør imidlertid være klar over det faktum at Otto Suhr- instituttet i Tyskland er allment kjent for å ha en temmelig venstreradikal politisk «slagside.» Meningene om prof. Funke er da også høyst delte i tysk offentlighet. Noe av kritikken går på at man kan bli så ensidig fokusert på «høyreekstremismen» at man «begynner å se spøkelser ved høylys dag.»
Kanskje ikke så rart at NRK trekker in nettopp Funke som «ekspert» ? Han preker vel til koret – – –

Den fremtredende tyske sosialdemokratiske politikeren Thilo Sazzarin utga i fjor en bok med tittelen «Deutschland schafft sich ab» ( Tyskland avskaffer seg selv.) Boken er – for å si det kort – et meget kritisk oppgjør med den nåtidige tyske innvandringspolitikken, og den har vakt enorm oppsikt samt avstedkommet adskillige skarpe, offentlige debatter her i Tyskland. Sarrazin har hatt flere høytstående verv i tysk offentlighet, det seneste var som medlem av formannskapet i Deutsche Bundesbank, slik at hans faglige ekspertise er hevet over tvil. Personlig har jeg ingen faglige forutsetninger for å kunne bedømme, langt mindre gå god for de konklusjoner Sarazzin trekker om disse viktige sakene. Noe jeg imidlertid finner oppsiktsvekkende er at prof. Hajor Funke har stilt seg «undrende til» at Sarazzin ikke er blitt ekskludert av sitt politiske parti SPD (det tyske sosialdemokratiske partiet)! Dette får meg til å undres over Professor Funkes demokratiske sinnelag.

Köln, Tyskland, 29.08.2011,
Arvid Genius