Norge har ingen ærefull historie når det gjelder behandling av kunstnere. Nå føyer straffeforfølgingen av Odd Nerdrum seg inn i rekken: to års fengsel for skatteunndragelse. Det gir ekko av Agnar Mykle og Jens Bjørneboe. Eller Hamsun.

Skal det ikke være likhet for loven? Jo, men lovanvendelsen er hinsides. To års ubetinget for skatteunndragelse i denne størrelsesorden er hinsides, uansett hvem det rammer. Det mente skatteekspert Gjems Onstad.

Så rammer det en kunstmaler, en av Norges fremste. Det kan man ikke overse.

Man skryter formelig av at man også dømmer en kjent kunstmaler like strengt som en direktør.

Så blander den kunstfaglige fordømmelsen seg inn, som insinuerer at Nerdrum står for et kunstsyn som minner om nazismens. Dette ble fremført av svenske kritikere da Christopher Rådlund arrangerte en utstilling av Nerdrums elever i Sverige.

Hva er det som gjør at dagens koryfeer ser nazister over alt – enten det er i politikken eller kunsten? Det forekommer å være et viktig spørsmål.

Det offentlige landskapet begynner å minne om Nerdrums bilder.

En leser skriver:

Aftenposten publiserer i dag en kronikk av regissør og kunstskribent Stig Andersen med tittel Profet over loven. Det er en nedsabling av Odd Nerdrums kunst, av Odd Nerdrum som person, samt av kunstnerens «tilhengere». Kronikken er relatert til at Odd Nerdrum nettopp er dømt til to års ubetinget fengsel samt bot for skatteunndragelser (skatten var ifølge NRK innbetalt i sin helhet før domsavsigelse). Det jeg reagerte mest på i kronikken var imidlertid ikke noe som hadde med skattesnusk eller andre lovbrudd å gjøre, men følgende grausame Salbe rettet mot Odd Nerdrum som kunstner og person: Slik blir bildene en del av propagandakulturens Blut und Boden – en ikonografi som spiller på det sentimentale og tilslørende. Og avstanden fra det sentimentale til det brutale er som kjent ikke lang.Kronikken hadde åpent kommentarfelt, og jeg la inn et sitat som ovenfor og med en link til begrepet Blut und Boden i Wikipedia, spurte jeg om forfatteren mener at Odd Nerdrum er nazist. Det ble – ikke overraskende – ikke publisert.